ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ НАДХОДЖЕНЬ ЯК УМОВА ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-57-66

Ключові слова:

диверсифікація, заклади освіти, автономія

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан наповнення спеціального фонду бюджету державними навчальними закладами, досліджено фінансові інструменти диверсифікації джерел власних надходжень державних закладів вищої освіти. Розглянуто досвід зарубіжних університетів щодо напрямів оптимізації фінансування з метою забезпечення їх фінансової автономії. Запропоновано ряд заходів із розширення спектру джерел надходжень українськими закладами вищої освіти.

Біографія автора

Ольга Білявська , Київський національний університет імені Тараса Шевченка

начальник планово-фінансового відділу

Посилання

Боголіб, Т. М Освітній та науковий фандрайзинг в Україні / Т. М. Боголіб // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Економічна. - 2014. - № 5. - С. 11-17.

Варналій, З. Оптимізація фінансування державних вищих навчальних закладів України / З. С. Варналій, О. В. Красільник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2017. - Вип. 5. - С. 6-13.

Yokoyama, K. Changing Definitions of University Autonomy: The Cases of England and Japan / K. Yokoyama. – Higher Education in Europe. – 2007. – Vol. 32. – 4. – C. 399-409.

Stachowiak-Kudłaa, M., Kudła, J. Financial regulations and the diversification of funding sources in higher education institutions: selected European experiences / M. Stachowiak-Kudłaa M., J. Kudła. [ Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=cshe20. – DOI: 10.1080/03075079.2015.1119109.

Ситницький, М. В. Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів : монографія / М. В. Ситницький. – Київ, Видавництво Ліра-К, 2018. – 302 с. 6. Сушко, Н. І. Удосконалення регулювання державних видатків на послуги вищої освіти / Н. І. Сушко, С. В. Даниленко. // Фінанси України. – 2018. – № 4. – С. 56–74. 7. Єрфорт, О. Ю. Розвиток механізмів кредитування здобуття вищої освіти в Україні / О. Ю. Єрфорт, І. Ю. Єрфорт. // Фінанси України. – 2018. – №3. – С. 67–79.

Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні : монографія / кол. авт.: Г. П. Клімова, С. М. Іванов, Л. С. Шевченко та ін. ; за ред. Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової. – Х. : Право, 2015. – 452 с.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні : монографія / [А. Ф. Павленко, Л. Л. Антонюк, Н. В. Василькова, Д. О. Ільницький та ін.] ; За заг. ред. д.е.н, проф. А. Ф. Павленка та д.е.н., проф. Л. Л. Антонюк. – К. : КНЕУ, 2014. – 550, [2] с.

Естерманн Т. Фінансово стійкі університети ІІ. Диверсифікація джерел надходжень європейських університетів / Т. Естерманн., Інора Беннетот Прюво, 2011. – 104 с.

Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920#Text.

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності : постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF#Text.

Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) : постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-%D0%BF#Text.

Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2011 № 284/423/173 1548 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0520-11#Text.

Open data and official statistics [Електронний ресурс] / Офіційний сайт HESA. - Режим доступу : https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis.

Archive of University and Colleges Financial Statements[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: https://www.ox.ac.uk/about/organisation/finance-and-funding/archive-of-financial-statements

Лютий, І. О. Фінансова автономія університетів: історичний огляд та міжнародний досвід / І. О. Лютий, О. Б. Білявська, Г. А. Поляновський. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал . Острог : Вид-во НаУОА. – 2020. – № 18. – С. 68–78.

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Податковий кодекс України : Закон України 2 грудня 2010 року № 2755-VI [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України 5 липня 2012 року № 5073-VI [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text.

Дмитришин М. В. Ендавменти у вищих навчальних закладах: проблеми та перспективи. / М. В. Дмитришин // Економічний вісник університету. – 2017. – Вип. 34 (1). – С. 233-241.

Cross-Border Education Research Team (2020, Nov 20). C-BERT International Campus Listing. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http://cbert.org/resources-data/intl-campus/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Білявська , О. (2021). ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ НАДХОДЖЕНЬ ЯК УМОВА ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Полісся, (2(21), 57–66. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-57-66

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ