ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-67-72

Ключові слова:

інституційне забезпечення; аграрний сектор; національна економіка; інститут; соціально-економічний розвиток

Анотація

Актуальність інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки зумовлена тим, що інституціональні перетворення в цій сфері здійснюються у процесі реформування аграрних відносин.
У сучасних умовах проведення державної аграрної політики передбачає розробку й впровадження стратегічної концепції розвитку села та існування інституційної мережі для її реалізації.
Такі вчені як О. Л. Гальцова, П. Т. Саблук, М. І. Пугачов, О. В. Анисенко, Ю. М. Лопатинський, В. І. Кифяк, С. Урба у своїх наукових працях приділили увагу даному питанню.
Не до кінця залишаються вивченими інституційне забезпечення та розвиток аграрного сектору в умовах трансформаційних змін національної економіки, а також проблеми, що стосуються закономірностей і особливостей ринкових аграрних перетворень.
Основною метою статті є аналіз особливостей інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України. У статті досліджено нормативно-правове забезпечення процесу інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України. Визначено сучасний стан та основні проблеми при здійсненні інституційних перетворень за умов трансформаційних змін. Встановлено, що прогресивні інституціональні зміни аграрного сектора не дадуть бажаного ефекту без аналогічних змін у всій економіці України.
Проблема щодо повільного інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору залежить від наступних факторів, а саме небажання займатися складними питаннями, інерційність застарілих установ та процедур, сприйняття загрози з боку відповідних частин державного сектору, зокрема самого дослідницького сектору.

Біографії авторів

Ольга Гальцова , Класичний приватний університет

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин

Олена Трохимець , Класичний приватний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин

Посилання

Анисенко, О. В., Вакар К. В. Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах інституційних змін / О. В. Анисенко, К. В. Вакар // Агросвіт, 2018. № 9. - С. 27–32. 2. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. – Режим доступу : https http://www.consumer.gov.ua (дата звернення: 11.01.2020).

Режим доступу : https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki /rozvitok-silskih-teritorij/silskogospodar.ske-doradnictvo (дата звернення: 11.01.2020).

Національна академія аграрних наук України: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naas.gov.ua/ (дата звернення: 11.01.2020).

Урба, С. І. Пріоритети та інструменти розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03 / Урба Світлана Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2019. - 562 с.

Лопатинський, Ю. М. Розвиток аграрного сектора національної економіки на інституційних засадах : монографія / Ю. М. Латинський, В. І. Кифяк ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. - 246 с.

Пугачов, М. І. Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін / М. І. Пугачов // Економіка АПК. - 2017. - № 5. - С. 12-18.

Гальцова, О. Л. Інституційне використання ресурсного потенціалу АПК в реалізації аграрної політики регіону / О. Л. Гальцова // Інституціональний вектор економічного розвитку = Institutional Vector of Economic Development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». - 2012. - Вип. 5 (1).– С. 143-158.

Гальцова, О. Л. Інституціональна інтеграція аграрного сектора України / О. Л. Гальцова // Причорноморські економічні студії. - 2017 – Вип. 13, Ч. 1. - С. 210–214.

Zinchuk, T., Kutsmus, N., Kovalchuk, O., Dankevych, V., Usiuk, T. Institutional Transformation of Ukraine’s Agricultural Sector. REVIEW OF ECONOMIC PERSPECTIVES – NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR VOL. 17, ISSUE 1, 2017, pp. 57–80, DOI: 10.1515/revecp-2017-0003.

Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт; пер. с англ. А. Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. Э. Мильнера. - Москва : Начала, 1997. - 180 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Гальцова , О., & Трохимець , О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, (2(21), 67–72. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-67-72

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА