ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-73-82

Ключові слова:

державно-приватне партнерство; публічно-приватне партнерство; державний сектор; транспортна інфраструктура; фінансування

Анотація

У даній статті розкрито основні поняття, принципи, значення діяльності державно-приватного партнерства (ДПП), його значимість, головні положення та вагомість для функціонування та розвитку дорожнього господарства в Україні. Також наведено основні переваги функціонування системи державно-приватного партнерства, проаналізовано законодавчу базу та головні принципи для ефективної діяльності. Окреслено приклади успішних світових проєктів державно-приватного партнерства у сфері дорожнього господарства, які є основою для визначення розміру плати за проїзд по автомобільним дорогам загального користування для транспортних засобів. Охарактеризовано договори, які були укладені адміністративними установами на засадах державно-приватного партнерства.
Досліджено основну діяльність державного дорожнього фонду, джерела його фінансування та розподілу коштів. Визначено основні боргові зобов’язання дорожнього господарства та подальший їхній вплив на розвиток державно-приватного партнерства в Україні. З’ясовано головні проблеми, причини неефективності державно-приватного партнерства в сфері дорожнього господарства та запропоновано ефективні шляхи розвитку, вирішення складних питань. Проведено аналіз основних факторів, які впливають на розвиток державно-приватного партнерства України та наведено шляхи усунення негативних чинників. Розглянуто принципи дії та суть перших шести пілотних транспортних проєктів України і подальше збільшення їхньої кількості, які були розроблені з урахуванням світових стандартів на основі вимог обох сторін. Розкрито вплив світової пандемії на трафіки різних країн світу. Наведено приклади компаній, які в час послаблення карантинних обмежень змогли відновити свою діяльність і підвищити економічний рейтинг. Запропоновано основні шляхи покращення функціонування дорожнього господарства України.

Біографії авторів

Інна Хоменко , Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки

Людмила Волинець , Національний транспортний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного права та логістики

Галина Лисенко , Національний університет «Чернігівська політехніка»

бакалавр

Посилання

Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 1 липня 2010 року № 2404-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 40, ст.524) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text. 2. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA. 3. Forbes.ua URL: https://subscribe.forbes.ua. 4. Doing Business URL: https://www.doingbusiness.org/en/rankings. 5. Benchmarking Infrastructure Development URL: https://bpp.worldbank.org/?fbclid=IwAR1bumrLDy6oBxy B5FTl4OYYEOF78yiqxZRxmwxz3fgrBdXzY_GQb5UtqP4. 6. Market Update Review of the European PPP Market in 2019. URL: https://www.eib.org/attachments /epec/epec_market_update_2019_en.pdf. 7. European Investment Bank URL: https://www.eib.org/en/publications/epec-ppps-financed-by-the-european-investment-bank-since-1990-2019. 8. Укравтодор URL: https://ukravtodor.gov.ua. 9. World Economic Outlook Database, October 2020 URL: "World Economic Outlook Database, October 2020" 10. "World Bank, International Comparison Program database: GDP, PPP (current international $)" URL: https://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf. 11. Infrastructure: Global Toll Roads' Steep Climb Out Of COVID URL: https://www.spglobal.com/ratings /en/research/articles/200619-infrastructure-global-toll-roads-steep-climb-out-of-covid-11531767. 12. Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/382-2018-п#Text 13. Державний дорожній фонд URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_дорожній_фонд. 14. Road PPP program URL: https://roadppp.in.ua. 15. Estache, Antonio and Juan, Ellis and Trujillo-Castellano, Lourdes, Public-Private Partnerships in Transport (December 1, 2007). World Bank Policy Research Working Paper No. 4436, URL: https://www.researchgate.net /publication/23550436_Public-Private_Partnerships_in_Transport. 16. Verhoest, K. How Do Governments Support the Development of Public Private Partnerships? Measuring and Comparing PPP Governmental Support in 20 European Countries. Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal. 2015. Volume 35, Issue 2. P. 118-139. 17. Міністерство інфраструктури URL: https://mtu.gov.ua. 18. Данилишин Б. Державно-приватне партнерство: стратегічна форма взаємодії влади і бізнесу. Збірник наукових праць економічного інституту Мінекономрозвитку України. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/derzhavno-privatne-partnerstvo-yak-forma-institutsyunalnoyi-vzaemodiyi-organiv-vladi-z-biznesom/viewer. 19. Качала, Т. М. Розвиток державно-приватного партнерства в житлово-комунальному господарстві регіону: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана. Київ: КНЕУ, 2010. Випуск 23. С. 218-223. 20. Фільченков, В. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 04205 від 06.03.2001. «Формування державно-приватного партнерства в соціальній сфері», 2008. С. 11. 21. Shkarlet, S. M., Khomenko, I. O., Kontseva, V. V. Actual problems of formation and funding of the state road funds. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С.16-20. 22. Khomenko, I. O., Kontseva, V. V., Bezuglyi, А. O. Current state and features of financing of the road sector. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). Ч.2. С. 201-205.

Хоменко, І. О., Гурнак ,В. М., Волинець, Л. М. Пріоритетні напрямки підвищення фінансової стійкості підприємств транспортної інфраструктури України. Фінансові дослідження. 2018. № 1 (4). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://fr.stu.cn.ua/tmppdf/110.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Хоменко , І., Волинець , Л., & Лисенко , Г. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА. Науковий вісник Полісся, (2(21), 73–82. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-73-82

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають