ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-83-88

Ключові слова:

ґрунт; підприємство; економіка; ефективність

Анотація

Чи не найголовнішим завданням нашої країни є збереження та примноження природнього багатства, і як невід’ємна частина цього процесу – вірне та раціональне використання поверхневого шару ґрунту. Чим раціональніше та відповідальніше ми будемо відноситись до використання земельних угід, тим продуктивніше та рентабельніше буде наш вклад та матеріальні витрати.
Нажаль, на теперішній час, в наших фермерських господарствах спостерігається неабиякий хаос щодо використання земельних угідь, які перебувають у їхніх користуваннях. Дуже часто спостерігаються випадки, коли поля які виснаженні тривалою посадкою однієї культури, або навпаки, поле яке б мало розорюватись та давати багатий врожай посівних культур, поростає чагарником та використовується як пасовище для рогатого скота, тобто використовується не за цільовим призначенням.
Деякі зухвалі та недобросовісні сільськогосподарські товариства, навпаки, використовують сіножаті або пасовиська як ріллю, але вбачаючи при цьому лише економічну вигоду, не зважаючи на стан ґрунтового шару покриву земної поверхні, не розробляючи вірної на те програми поліпшення ґрунту. Тому, наша держава має на законодавчому рівні змусити сільськогосподарські підприємства підходити до використання тих чи інших угідь, обов’язково враховуючи можливий стан використання цих угідь, як мінімум на 7 найближчих років.
Зобов’язання нести відповідальність за користування найважливішим багатством України – землею, має бути розробленням “проєктів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь”, контроль за дотриманням умов данного проєкту, а також дотримання черговості проведення ґрунтових обстежень, (повинні проводитись не рідше одного разу на п’ять років). При виконанні всіх агротехнічних і агрохімічних заходів, сільськогосподарськими підприємствами та іншими власниками і користувачами земельних ділянок, можна отримувати більш високі врожаї сільськогосподарських культур.

Біографія автора

Ольга Мамєєва , Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірантка кафедри публічне управління та адміністрування

Посилання

Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня1998 р. № 161-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 46–47. Ст. 280 (Із змінами).

Про землеустрій : Закон України від 22.05.2003 №858-IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 36. - Ст. 282.

Про визначення поліських територій України : Постанова від 25 грудня 1998 року № 2068 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур’єр.–1998.– 29 грудня.

Мартин, А. Г. Природно-сільськогосподарське районування України: монографія / А. Г. Мартин, С. О. Осипчук, О. М. Чумаченко. – К. : ЦП "Компринт", 2015. – 328 с.

Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної РадиУкраїни. – 2003. – № 39. – Ст. 349 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.zakon.nau.ua.

Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах [Електронний ресурс] : Постанова від 11 лютого 2010 р. № 164 / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: https://zakon4.rada.go.ua/laws/show/164-2010n.

Методичні рекомендації щодо розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затверджених наказом Держземагентства України від 02.10.2013 № 396.

Про Державний земельний кадастр [Електронний ресурс] : Закон України / Верховна Рада України. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text.

БПП “Позитив”. Проєкт землеустрою що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь землеволодіння”. - смт. Куликівка 2020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Мамєєва , О. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ. Науковий вісник Полісся, (2(21), 83–88. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-83-88

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА