ІНВЕСТИЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМНИХ УТВОРЕНЬ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-89-101

Ключові слова:

машинобудівна галузь; інтеграційні процеси; системні утворення; суб’єкти інноваційного оновлення; інноваційно-інвестиційні виробничі комплекси

Анотація

У статті досліджуються процеси інтеграції суб’єктів наукової, інноваційної, інвестиційної та виробничої сфер, які задіяні в інноваційному оновленні підприємств машинобудівної галузі.
Виявлені причини технологічного відставання вітчизняних підприємств машинобудівної галузі і України в цілому від розвинених країн світу. Показана важливість інноваційного оновлення саме машинобудівної галузі, як базової для технологічного переоснащення інших провідних галузей національної економіки. Визначена роль фінансового забезпечення інноваційного оновлення машинобудівних підприємств, виявлені напрямки найбільш ефективного використання інвестиційних ресурсів. Показана значущість процесу інвестиційної взаємодії учасників інноваційного оновлення машинобудівних підприємств.
Доведено, що посилення інвестиційної взаємодії, яке веде до стійких організаційно-економічних зв’язків, сприяє активізації інтеграційних процесів і формуванню системних утворень у відновлювальній сфері національної економіки.
Значна увага приділяється інвестиційній взаємодії, яка є визначальною в процесі інноваційного оновлення машинобудівних підприємств. Показано, що саме інвестиційна взаємодія є мотиваційним і стимулюючим фактором інноваційних перетворень, сприяє ефективним рішенням у сфері визначення інноваційних пріоритетів, ресурсного забезпечення інновацій, та результативності інноваційно-інвестиційного процесу.
Виявлено ряд чинників, які зумовлюють інтеграційні процеси суб’єктів інноваційної, інвестиційної і виробничої сфер машинобудівної галузі. Досліджено процеси формування інноваційно-інвестиційних виробничих комплексів, які знаходяться на різних стадіях свого життєвого циклу та визначена їх структура. Охарактеризовані можливості зазначених комплексів у прискоренні темпів інноваційного оновлення машинобудівних підприємств.

Біографії авторів

Валерій Ільчук , Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Тетяна Шпомер , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Амоша, А. И. Инновации в производстве (социально-экономический аспект) / А. И. Амоша, Н. А. Лобанов, Л. Н. Саломатина.– К.: Наук. думка, 2004.– 295 с.

Бодров, В. Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: навч. посібник / В. Г. Бодров. - К. : УАДУ, 2002. 104 с.

Буряк, П. Ю. Інтегровані підприємницькі структури: перспективи розвитку в Україні / П. Ю. Буряк. – Л. : Логос, 2003. - 564 с.

Гальчинський, А. Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. - К. : Знання України, 2002. - 336 с.

Губський, Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі: монографія / Б. В. Губський. - К.: Наукова думка, 1998. - 390 с.

Иванов, В. В. Национальные инновационные системы: опыт формирования и перспективы развития/ В. В. Иванов // Инновации. – 2002. – N 4. - С. 14-18.

Іщук, С. І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування (методологія, теорія) / С. І. Іщук. - Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1996. - 244 с.

Лукінов, І. Інвестиційна активність в економічному зростанні й оновленні / І. Лукінов // Економіка України. - 1997. - № 8. - С. 4-8.

Сич, Є. М. Інноваційно-інвестиційні комплекси транспортної галузі: методологія формування та розвитку: монографія / Є. М. Сич, В. П. Ільчук. - Київ: Логос, 2006. - 264 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.

Ільчук, В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток / В. П. Ільчук; за ред. д-ра екон. наук, проф. Сича Є. М. - Київ: Логос, 2004. - 381 с.

Кичко, І. І. Стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційного розвитку в Україні, В. Ф. Савченко // Здобутки і проблеми євроінтеграційних зрушень в Україні на сучасному етапі: монографія; за заг. ред. В. Ф. Савченка, Л. М. Мекшун. Чернігів: ЧНТУ, 2018. - С. 8-29.

Кичко, І. І. Перспективи реалізації моделі венчурного інвестування в Україні / І. І. Кичко // Проблеми і перспективи економіки і управління. - 2016. - № 3. - С. 171-177.

Тихомін, О. М. Стимулювання інноваційного процессу на підприємствах / О. М. Тихомін, К.М. Бровко // Фінанси України. - 2002. - № 10. - С. 53-55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Ільчук , В., & Шпомер , Т. (2021). ІНВЕСТИЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМНИХ УТВОРЕНЬ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ. Науковий вісник Полісся, (2(21), 89–101. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-89-101

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ