ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІР

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-114-120

Ключові слова:

пенсійна система; накопичувальна система пенсійного забезпечення; недержавні пенсійні фонди; індивідуальні пенсійні плани; державні гарантії; пенсія; інвестиційні активи; фінансовий ринок

Анотація

Виокремлення проблем та переосмислення підходів до розбудови ефективної пенсійної системи України є актуальним завданням, що вимагає всебічного аналізу особливостей її функціонування в Україні та світі.
Функціонування вітчизняної пенсійної системи супроводжується багатьма проблемами, з-поміж яких: розбалансованість фінансових потоків і дефіцит Пенсійного фонду України, нерозвинутість та відсутність довіри до накопичувального пенсійного забезпечення з боку населення. Важливим є пошук напрямів модернізації вітчизняної пенсійної системи та її адаптації до сучасних умов економічного розвитку держави.
Становлення та розвиток вітчизняної системи пенсійного забезпечення висвітлено у наукових працях таких учених як: Н. Баланюк, Н. Бахмач, О. Бобирь, В. Воскобойніков, О. Кириленко, Г. Козак, А. Свиридовська, В. Прокопенко, Н. Ткаченко та інших.
Дослідження потребують особливості функціонування вітчизняної накопичувальної складової пенсійної системи та позитивний досвід розбудови подібних систем у зарубіжних країнах.
Необхідним є висвітлення механізмів пенсійного забезпечення в Україні, характеристика міжнародного досвіду такого забезпечення для окреслення стратегічних орієнтирів подальшого вдосконалення вітчизняної пенсійної системи.
У цій статті автором охарактеризовано два основних підходи до формування структурної будови систем пенсійного забезпечення, які набули поширення у світовій практиці, зокрема: розподільчий та накопичувальний. Окреслено їхні переваги та недоліки. Надано комплексну оцінку проблем модернізації вітчизняної пенсійної системи. Надано пропозиції щодо активізації накопичувального пенсійного забезпечення в Україні.
Вказано на необхідність розроблення та практичного впровадження сукупності заходів, спрямованих на активізацію розвитку накопичувальної складової пенсійної системи.

Біографія автора

Валентина Виговська , Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Прокопенко В. Ю. Пенсійне забезпечення: вітчизняна практика та зарубіжний досвід / В. Ю. Прокопенко, В. С. Міщенко // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2018. - № 4. - С. 418-427. 2. Білоусов В. Огляд зарубіжного досвіду в сфері реформування системи пенсійного забезпечення. Перспективи для України / В. Білоусов // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 3. - С. 39–45. 3. Петрушка О. Накопичувальна система державного пенсійного страхування: переваги та ризики запровадження в Україні / О. Петрушка // Світ фінансів. - 2015. - № 1. - С. 119-127. URL: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/ download/864/872. 4. Махмудов, Х. З. Зарубіжний досвід формування пенсійного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Х. З. Махмудов, В. В. Даценко. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vddfa/2011_1/Mahmudov.pdf. 5. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/02/Mandatory-Retirement-Savings_Pillar-2_February2018_ua.pdf.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : офіційний сайт. URL: https://www.nfp.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Виговська , В. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІР. Науковий вісник Полісся, (2(21), 114–120. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-114-120

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ