СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-121-128

Ключові слова:

фінанси, фінансові ресурси; фінансове забезпечення; інвестиції, інвестиційна діяльність; концесії; державно-приватне партнерство

Анотація

У статті розглянуто сучасні аспекти фінансового забезпечення інвестиційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства. Обґрунтовано доцільність використання однієї з ключових форм державно-приватного партнерства – концесії у процесі фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності. Обґрунтовано наявність значного впливу механізму трансформації руху фінансових ресурсів у результаті реалізації концесійних відносин, практична реалізація якого дає можливість отримати значний економічний ефект для національної економіки та державного бюджету Запропоновано структуру механізму державного регулювання фінансового забезпечення розвитку концесійних відносин в Україні, а також виокремлено систему принципів державного регулювання фінансового забезпечення їх інвестиційно-інноваційного розвитку. Наголошено на надзвичайно важливій ролі держави у процесі фінансового забезпечення інвестиційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства. З урахуванням наявних підходів науковців та практиків до трактування сутності категорій «державне регулювання», «державне регулювання інноваційного розвитку» запропоновано авторське трактування дефініції «державне регулювання інноваційного розвитку концесійної діяльності» як складову системи управління концесійною діяльністю відповідно до основних напрямів державної політики у сфері інновацій та підвищення фінансово-економічної безпеки. Обґрунтована необхідність виокремлення серед основних завдань механізму державного регулювання фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку концесійної діяльності таких завдань як: розвиток фінансово-економічних відносин концесійних суб’єктів; забезпечення практичної орієнтації науково-дослідних робіт; інноваційне оновлення виробничих потужностей концесійних об’єктів.
Доведено наявність системного впливу фінансового забезпечення інвестиційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства на траєкторію майбутнього соціально-економічного розвитку країни.

Біографії авторів

Максим Забаштанський , Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту бізнесу, природокористування і туризму

Андрій Роговий , Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму

Посилання

Акіліна, О. В. Державно-приватне партнерство як інструмент управління змінами у сучасному місті / О. В. Акіліна, В. В. Павлюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 20(1). - С. 10-13.

Забаштанський, М. М. Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія / М. М. Забаштанський, Чернігів. нац. технолог. ун-т.– Київ : Кондор-Видавництво, 2017. - 380 с.

Кришталь, Т. М. Державно-приватне партнерство як основний механізм розвитку інфраструктури регіону / Т. М. Кришталь // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 3. - С. 137-141.

Онишко, С. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку економіки / С. В. Онишко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2017. - № 7. - С. 60-64.

Савостенко, Т. Застосування механізму державно-приватного партнерства під час реалізації регіональних інвестиційних програм / Т. Савостенко // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2015. - Вип. 3. - С. 179-189.

Шкарлет, С. Н., Гонта О.І., Дубина М. В. Системний підхід до вивчення економічних явищ / С. Н. Шкарлет, О. І. Гонта, М. В. Дубина // Науковий вісник Полісся. - 2016. - №4. - С. 9-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Забаштанський , М., & Роговий , А. (2021). СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Науковий вісник Полісся, (2(21), 121–128. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-121-128

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають