НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-155-162

Ключові слова:

кредитна установа; кредитна інновація; класифікація інновацій кредитних установ

Анотація

Кредитна установа є важливою складовою фінансового ринку країни, а кредитна діяльність займає одне із пріоритетних місць, так як доходи від її здійснення становлять основну частку загального доходу фінансово-кредитної організації.
Кредитні установи сьогодні активно приймають участь у процесах цифровізації ринку фінансових послуг, розробляючи нові продукти для своїх споживачів. Одним із головних факторів успішної кредитної діяльності є впровадження інновацій в процес надання послуг кредитними установами. Тому стає важливим дослідження напрямів інноваційної діяльності кредитних установ, поглиблення теоретичних та методологічних положень вивчення їх сутності, видів та особливостей розробки та впровадження інновацій у роботу.
У статті досліджуються теоретичні підходи до визначення понять «інновація», «фінансова інновація». Виокремлена кредитна інновація, як окрема економічна категорія. Проведено дослідження наявних у науковій літературі визначень поняття «кредитна інновація», як основного об’єкта. Проаналізовано, що інновації на ринку кредитних послуг являють собою результат ефективної інноваційної діяльності. Визначено, що у наукових працях увага дослідників відводиться вивченню різних аспектів інновації кредитної установи, але на даний час не існує загальноприйнятої класифікації кредитних інновацій. З урахуванням цього у статті сформульовані та згруповані класифікаційні ознаки кредитних інновацій, а саме за часовим аспектом, за причинами зародження, за обсягом впливу, за сферою впровадження, за впливом нововведення на поведінку споживача, за сферою застосування, за результатами науково-дослідних розробок, за темпами впровадження, за результативністю, за ефективністю та за глибиною внесених змін. На цих підставах визначено типи інновацій кредитних установ та обґрунтовано їх значення.

Біографія автора

Наталія Чийпеш , Національний університет “Чернігівська політехніка”

аспірантка кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Балабанов, И. Т.Инновационный менеджмент : учеб.пособие / И. Т. Балабанов. – : Питер, 2000. – 208 с.

Березовська, М. Інноваційний аспект економічного розвитку / М. . Березовська // Питання економіки. - 2007. - № 3. - С. 58-66.

Вікулов, В. С. Концептуальний підхід до розробки інноваційної стратегій комерційного банку / В. С. Вікулов // Фінансовий менеджмент. - 2010. - № 5. - С. 106.

Друкер, П. Бізнес та інновації : [пер. с англ.] / Питер Ф. Друкер. - Москва [и др.] : Вильямс, 2007. - 423 с.

Дубина, М. Класифікація ринків фінансових послуг / М. Дубина // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - Вип. 42 (2). - С. 53-59.

Дубина, М. Концептуальні положення розгляду сутності дефініцій "інновація", "фінансова інновація" та "кредитна інновація" / М. Дубина, І. Садчикова, Н. Чийпеш // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2019. - № 4. - С. 320-333.

Козьменко, С. М. Маркетинг банківських інновацій / С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 1. - С. 13-28.

Кох, Л. В. Инновации в банковском бизнесе / Л.В. Кох, Е.Н. Смольянинова, В.С. Просалова. - СПб: Изд-во Политех. ун-т, 2009. – 249 с.

Міщенко, В. І. Методологічні та методичні проблеми запровадження інновацій / В. І. Міщенко // Вісник Національного банку України. - 2006. - № 5. - С. 22–32.

Охлопков, А. В. Инновации в сфере предоставления банковских услуг: автореф. дис. к.е.н. Моква, 2011. - 19 с.

Провайдинг інновацій: підручник / М. П.Денисенко, А. П. Гречан, М. В. Гаман [та ін.]; за ред. проф. М. П. Денисенка. – К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 448 с.

Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис. 2002. –. 742 с.

Шумпетер, Й. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры / Й. Шумпетер ; Пер. В. С. Автономов, М. С. Любский, А. Ю. Чепуренко. – Москва : Прогресс, 1982. – 456 с.

Викулов, В. С. Типология банковских инноваций / В. С. Викулов // Финансовый менеджмент. - 2004. - № 6. – С. 75-82.

Уткин, Э. А. Инновационный менеджмент / Э. А. Уткин, Г. И. Морозова, Н. И. Морозова. - Москва : Акалис, 1996. - 208 с.

Янсен Феликс. Эпоха инноваций : Как заниматься бизнесом творчески постоянно, а не от случая к случаю : [пер. с англ.] / Феликс Янсен. - М. : ИНФРА-М, 2002 (ОАО Тип. Новости). - 307 с.

Ashish Arora, Andrea Fosfuri, Alfonso Gambardella. Markets for Technology: The Economics of Innovation and Corporate Strategy. The Academy of Management Review. 2002. 360 р.

Henry William Chesbrough. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting From Technology. Harvard Business School Press. 2003. 240 р.

Recent innovations in international banking. Bank for International Settlements, 2006 URL: http://www.bis.org/publ/ecsc01.htm. (дата звернення: 02.02.2021).

The measurement of scientific fnd technological activities. Oslo Menual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Third edition. Paris: OESD. 2015. 162 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Чийпеш , Н. (2021). НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ. Науковий вісник Полісся, (2(21), 155–162. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-155-162

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ