РЕАЛІЗАЦІЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В ДОГОВАХ КОНЦЕСІЇ В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-163-169

Ключові слова:

концесія; партнерство; державне регулювання; державно-приватне партнерство

Анотація

Практична реалізація партнерства дасть змогу врегулювати питання, пов’язані з підтримкою державно-приватного партнерства (ДПП), створення умов для його розвитку, залучення та ефективного використання інвестицій, формування позитивного інвестиційного іміджу України та прискорення інтеграції в світову економічну систему. Разом з тим, характер реалізації партнерства зумовлює появу безлічі конкретних завдань, появу нових форм взаємодії і нових механізмів державного регулювання партнерських відносин, серед яких набуває посиленої актуальності концесія.
Питання сутності партнерства між бізнесом і владою складає вагому частину наукових досліджень, більшість з яких розкриті державно-приватним партнерством, механізмами його реалізації, формами та видами здійснення, зокрема доцільності застосування концесійних відносин.
Питання партнерства приватного бізнесу та державних інститутів розкриті у працях значного кола сучасних дослідників. Зокрема, сутність та призначення партнерських відносин, особливості реалізації державно-приватного партнерства визначені у працях Павлюк К., Варнавського В., Клименко А. Основні спонукальні мотиви та причини прискорення співпраці органів влади з бізнесом з огляду на обмеженість бюджетних коштів та необхідність розширення інвестиційної діяльності розкриваються у роботах Вдовенко Ю., Грищенко С., Надолишнього П., Нейкової І. та інших.
Ефективний економічний розвиток, в умовах трансформації суспільних процесів передбачає поглибленого дослідження державне регулювання партнерських відносин в Україні у частині узагальнення досвіду практичної реалізації державно-приватного партнерства органів влади й приватного секторів, та обумовлює необхідність подальших розробок у даному напрямку.
Мета статті полягає у поглибленні дослідження формування організаційно-економічних умов активізації концесійної діяльності в економіці України, що надає право органам влади вирішувати важливі завдання, одночасно скорочуючи витрати на утримання активів.
Розглянуті основні форми практичної реалізації партнерства та особливості застосування концесії як форми державно-приватного партнерства органами публічної влади.
У статті наведені практичні здобутки досвіду реалізації партнерських відносин в Україні за основними сферами застосування. Вироблено пропозиції щодо удосконалення регулювання партнерства для розвитку національної економіки України.

Біографія автора

Людмила Сероклин , Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

здобувач

Посилання

Варнавский, В. Г. Государственно-частное партнерство: теория и практика / В. Г. Варнавский, А. В. Клименко, В. А. Королев. – Москва : Изд. дом Гос. ун-та. высшейшколы экономики, 2010. – 287 с.

Вдовенко, Ю. С. Економіко-правова сутність концесії: методологічний аспект / Ю. С. Вдовенко // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. Серія: “Економіка і управління”. – 2004. – Вип. 6. – С. 62-69.

Надолішній, П. Партнерство і міжсекторна взаємодія в державному управлінні: інституційний аспект / П. Надолішній // Актуальні проблеми державного управління. – 2003. – Вип. 2 (12). – С. 59-70.

Государство в меняющемся мире : отчет о мировом развитии 1997 г. Всемирный банк. – Москва : ПраймТасс, 1998. – 312 с.

Павлюк, К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціальноекономічному розвитку держави [Електронний ресурс] / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – № 17. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ (дата звернення 20.08.2020 р.).

Закон України Про державно-приватне партнерство : від 01.07.2010 р. № 2404-VI. – Режим доступу : https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text (дата звернення 20.08.2020 р.).

Закон України Про концесію : від 03.10.2019 р. № 155-IX – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20#Text (дата звернення 20.08.2020 р.).

Реалізація проєктів державно-приватного партнерства в Україні : практ. посіб. / Ю. Гусєв, Т. Бойчук, А. Хорошун та ін. – Київ, 2017. – 94 с.

Шилепницький П. І. Дослідження природи державно-приватного партнерства / П. І. Шилепницький // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 187-194.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Сероклин , Л. (2021). РЕАЛІЗАЦІЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В ДОГОВАХ КОНЦЕСІЇ В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, (2(21), 163–169. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-163-169

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ