ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-16-25

Ключові слова:

організаційно-економічний механізм; державно-приватне партнерство; концесії; медичне страхування; державні фінанси; фінансові відносини; сфера охорони здоров’я

Анотація

Мета статті полягає в поглибленні концептуальних засад та розробці практичних рекомендацій необхідних для ефективного функціонування та розвитку сфери охорони здоров’я на основі практичного впровадження державно-приватного партнерства як одного з ключових інструментів її інноваційного розвитку.
Метою розробки даного організаційно-економічного механізму є формування базових організаційних та економічних умов спрямованих на збалансований інноваційний розвиток сфери охорони здоров’я за рахунок активного залучення приватного капіталу та новітніх технологій.
Процес побудови організаційно-економічного механізму розвитку державно-приватного партнерства повинен носити системний характер, фрагментарна реалізація його окремих складових не забезпечить належного рівня результативності використання державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я.

Біографії авторів

Максим Забаштанський, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту бізнесу, природокористування та туризму

Інна Зуб, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії

Руслан Ломонос, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії

Микола Фенна, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії

Посилання

Акіліна, О. Державно-приватне партнерство як інструмент управління змінами у сучасному місті / О. Акіліна, В. Павлюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 20, Ч. 1. – С. 10-13.

Балабанов, И. Т. Инновационний менеджмент / И. Т. Балабанов. – СПб. : Питер, 2000. – 432 с.

Борщ, В. І. Дослідження функціональної системи управління фінансовими механізмами в сфері охорони здоров’я України / В. І. Борщ // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – 2020. – Т. 19, № 2(45). – С. 144-168.

Веретюк, C. М. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні / C. М. Веретюк // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – № 2. – С. 51-58.

Грішнова, О. А. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуалізацією трудової діяльності / О. А. Грішнова, О. В. Василик // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – 2008. – Вип. 6. – С. 22-27.

Дубина, М. В. Стратегічні пріоритети розвитку сфери охорони здоров’я в Україні: фінансові аспекти / М. В. Дубина, А. В. Роговий, Т. В. Забаштанська // Науковий вісник Полісся. – 2020. – № 3(23). – С. 158-165.

Забаштанський, М. М. Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія / М. М. Забаштанський. – Київ : Кондор-Видавництво, 2016. – 382 с.

Іванов, Ю. Б. Особливості фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні / Ю. Б. Іванов, Ю. В. Бережна // Ефективна економіка. – 2014. – № 11. – С. 43-45.

Кичко, І. І. Місце соціальної відповідальності бізнесу у процесі реалізації «здоров’яцентристської» концепції функціонування системи охорони здоров’я / І. І. Кичко // Економічний простір. – 2021. – № 169. – С. 73-77.

Кришталь, Т. Державно-приватне партнерство як основний механізм розвитку інфраструктури регіону / Т. Кришталь // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3. – С. 137-141.

Мандзюк, О. М. Сутність та особливості організаційно-економічного механізму трансформації відносин власності / О. М. Мандзюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2011. – № 2. – С. 139-144.

Економічний енциклопедичний словник: у 2 томах / за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – 2005. – Т. 1. – 616 с.

Онишко, С. В. Проблеми фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні в контексті оптимізації співвідношення між справедливістю та ефективністю [Електронний ресурс] / С. В. Онишко, Ю. В. Шевчук // Ефективна економіка. – 2018. – № 12. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua.

Павлюк, К. В. Розвиток державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я / К. В. Павлюк, О. В. Степанова // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 43-55.

Савостенко, Т. Застосування механізму державно-приватного партнерства під час реалізації регіональних інвестиційних програм / Т. Савостенко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2015. – № 3. – С. 179-189.

Федонін, О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Репіна, О. І. Олексюк. – Київ : КНЕУ, 2004. – 316 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-21

Як цитувати

Забаштанський, М., Зуб, І., Ломонос, Р., & Фенна, М. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, (1(22), 16–25. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-16-25

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ