ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Людмила Вербівська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна https://orcid.org/0000-0002-2768-9157

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-34-46

Ключові слова:

електронний бізнес; електронна комерція; цифровий бізнес; бібліометричний аналіз; національна економіка

Анотація

У статті проведено бібліографічний аналіз стану наукових досліджень у сфері електронного бізнесу. Для цього було використано аналітичну інформацію наукометричної бази даних Scopus та виокремлено і згруповано всі наукові публікації, в темі яких трапляються слова «електронний» та «бізнес». Це дозволило провести аналіз кількості таких робіт протягом 1995-2020 рр., виокремити відповідні тенденції та зміни. Також у статті проаналізовано сукупність окреслених публікації за основними науковими напрямами і встановлено, що найбільше наукових робіт у сфері електронного бізнесу підготовлено вченими в галузі комп’ютерних наук. Відповідно, у статті також здійснено аналіз основних країн, учені яких найактивніше проводили дослідження в цьому напряму та визначено основні наукові та освітні заклади, де такі дослідження здійснювалися.

Біографія автора

Людмила Вербівська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Посилання

Вербівська Л. Концептуальні засади обґрунтування сутності електронного бізнесу / Л. Вербівська // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2021. – № 2(26). – С. 57-64.

Дубина М. В. Науково-концептуальні положення функціонування системи електронних фінансових послуг в Україні / М. В. Дубина, А. В. Тарасенко, О. О. Тарасенко // Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 276-294.

Дубина М. Розвиток e-banking: світовий та вітчизняний досвід / М. Дубина, О. Шеремет // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 2 (18). – С. 154-162.

Офіційний сайт наукометричної бази даних Scopus («електронний бізнес») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.scopus.com/results/results. uri?sort=plf-f&src=s&st1=e-business&sid=0146f51e3c486442c3fae05c0b8bb52f&sot=b&sdt =b&sl=17&s=TITLE%28e-business%29&origin=searchbasic&editSaveSearch=&yearFrom= Before+1960&yearTo=Present.

Офіційний сайт наукометричної бази даних Scopus («цифровий бізнес») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.scopus.com/results/ results.uri?sort=plf-f&src=s&st1= digital+business&sid=6014b0ee4cd10211829d42059c94a 8b6&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE%28digital+business%29&origin=searchbasic&editSaveSearch=&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present.

Ecosystem of VAT Administration in E-Commerce: Case of the Eastern Europe Countries [Electronic recourse] / Abramova A. et al. // Estudios de economía aplicada. – 2021. – Vol. 39, № 5. – Assed mode: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i5.4909.

Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program / M. Dubyna, O. Popelo, N. Kholiavko, A. Zhavoronok, M. Fedyshyn, I. Yakushko // WSEAS Transactions on Business and Economics. – 2022. – Vol. 19. – Pр. 231-246.

Regulatory Policy: Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program [Electronic recourse] / A. Zhavoronok, A. Chub, I. Yakushko, D. Kotelevets, O. Lozychenko, O. Kupchyshynа // International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22(1). – Pр. 39-48. – Assed mode: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.1.7.

Shkarlet S. Transformation of the Paradigm of the Economic Entities Development in Digital Economy / S. Shkarlet, M. Dubyna, K. Shtyrhun // WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT. – 2020. – Vol. 16. – Pр. 413-422.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-21

Як цитувати

Вербівська, Л. (2022). ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ. Науковий вісник Полісся, (1(22), 34–46. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-34-46

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ