РОЛЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Олександр Лозиченко Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, Україна https://orcid.org/0000-0003-4623-4227

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-47-58

Ключові слова:

домогосподарство, національна економіка, національне господарство, економічний суб’єкт, економічна система

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти впливу домогосподарств на розвиток національної економіки. Для цього було проведено ґрунтовний аналіз природи зазначених економічних суб’єктів, визначено їхні особливості функціонування. Виокремлено окремі наукові підходи до розгляду сутності категорії «домогосподарство», що дозволило встановити наявність різних підходів до розгляду цієї дефініції. Результати теоретичного аналізу природи домогосподарств дозволили також описати особливості їхньої ролі в розвитку національної економіки, обґрунтувати як позитивні, так і негативні потенційні впливи, які такі суб’єкти можуть здійснювати на функціонування національного господарства.

Біографія автора

Олександр Лозиченко, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

кандидат економічних наук, докторант

Посилання

Болотіна, Є. Методологія інституціонального аналізу поведінки домашніх господарств / Є. Болотіна // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 2(35). – С. 123-130.

Василига, Н. А. Сутність і функції домогосподарства як суб’єкта ринкових відносин / Н. А. Василига // Державне управління: теорія та практика. –2016. – № 1. – C. 84-94.

Ватченко, О. І. Домогосподарство: поняття, сутність, функції / О. І. Ватченко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2016. – Вип. 2(48). – C. 121-126.

Гнеушева, В. О. Домогосподарство як суб’єкт фінансових відносин / В. О. Гнеушева // Наука та прогрес транспорту. – 2010. – № 34. – С. 266-269.

Городняк, І. В. Методологічні засади аналізу соціально-економічної сутності домогосподарств [Електронний ресурс] / І. В. Городняк // Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 6. – С. 3-7. – Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/journals /6_ukr/1.pdf.

Дубина, М. В. Роль довіри у забезпеченні фінансової безпеки держави / М. В. Дубина // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2014. – № 3 (66). – С. 66-74.

Дуброва, Н. П. Аграрні домогосподарства: місце та роль у національній економіці / Н. П. Дуброва // Агросвіт – 2012. – № 4. – C. 17-20.

Жаворонок, А. В. Становлення малого і середнього підприємництва у забезпеченні соціально-економічного розвитку національної економіки / А. В. Жаворонок, Н. І. Холявко // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 59-1. – С. 62-67.

Зухба, О. М. Інститут домогосподарства: еволюція поглядів [Електронний ресурс] / О. М. Зухба // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2011. – № 2. – С. 6-11. – Режим доступу: https://ev.nmu.org.ua/docs/2011/2/EV20112_006-011.pdf.

Іванов, С. В. Фінанси домогосподарств: аналіз у контексті політики забезпечення добробуту населення України / С. В. Іванов // Фінанси України. – 2018. – № 9. – C. 7-24.

Катаранчук, Г. Г. Інституціональне регулювання поведінки домашніх господарств [Електронний ресурс] / Г. Г. Катаранчук // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – Вип. 4(09). – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/9_2017/02.pdf.

Кізима, Т. Домогосподарство як елемент економічної системи: сутність, еволюція та функції в умовах ринку / Т. Кізима // Вісник ТНЕУ. – 2008. – № 3. – C. 22-36.

Косач, І. А. Фінансовий механізм інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва: сучасні аспекти / І. А. Косач, А. В. Жаворонок, А. В. Дегтярьов // Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. – 2021. – № 1. – С. 3-9.

Кузик, О. Аналіз поведінки домогосподарств у сучасних економічних теоріях / О. Кузик // Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна. – 2009. – Вип. 41. – С. 308-315.

Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку в контексті забезпечення економічної безпеки України : монографія / С. М. Шкарлет, О. І. Гонта, В. Г. Маргасова, М. В. Дубина. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 272 с.

Політична економія : підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін. – Київ : Алерта, 2008. – 487 с.

Станкевич, Ю. Ю. Соціальні аспекти функціонування вітчизняного домогосподарства як суб’єкта ринкової економічної системи [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Станкевич. – Режим доступу: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads /2010/07/104-111__no-3__vol-34__2010__UKR.pdf.

Тарасенко, О. О. Формування депозитної поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг України : дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / ЧНТУ. – Чернігів, 2019. – 248 с.

Циток, Р. П. Заощадження домогосподарств як незалучений інвестиційний ресурс / Р. П. Циток // Економіка та держава. – 2018. – № 12. – C. 74-80. 20. Чухно, А. А. Інституціонально-інформаційна економіка / А. А. Чухно. – Київ : Знання, 2010. – 387 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-21

Як цитувати

Лозиченко, О. (2022). РОЛЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Науковий вісник Полісся, (1(22), 47–58. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-47-58

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ