РОЛЬ ІНФРАСТРУКТУРИ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • Дмитро Котелевець Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, Україна https://orcid.org/0000-0001-7778-6038

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-59-70

Ключові слова:

інфраструктура; економічна система; інфраструктурне забезпечення; економічний процес; національна економіка

Анотація

У статті проведено дослідження ролі інфраструктури в розвитку економічних систем. Це було здійснено на основі вивчення сутності категорії «інфраструктура», що реалізовано за допомогою проведення ґрунтовного аналізу наявних у науковій літературі концептуальних підходів до розгляду змісту цієї дефініції. Систематизація таких підходів, їх аналіз дозволили констатувати важливість інфраструктури для розвитку економічних систем, її універсальний та унікальний характер, що зумовлює складність її дослідження. У статті розглянуто сутність інфраструктурного забезпечення як окремої дефініції, виокремлено два підходи до розгляду змісту такого забезпечення. Також встановлено, що таке забезпечення є невід’ємною складовою розвитку економічних систем, що актуалізує питання його удосконалення, модернізації з метою формування умов для розвитку окремих типів економічних систем.

Біографія автора

Дмитро Котелевець, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

кандидат економічних наук, докторант

Посилання

Бережницька, У. Б. Інфраструктурне забезпечення політики розвитку малого та середнього бізнесу: теоретичний аспект / У. Б. Бережницька // Інфраструктура ринку. – 2021. – Вип. 54. – C. 31-36.

Бойчик , І. М. Ринкова інфраструктура: сутність та характеристика / І. М. Бойчик // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3. – С. 34-41.

Брунець, Б. Р. Сутність означення поняття інфраструктура / Б. Р. Брунець // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 372-377.

Гринберг, Р. Постсоюзное экономическое пространство: коллизии и сценарии развития / Р. Гринберг // Российский экономический журнал. – 1996. – № 10. – С. 53-60.

Гуменюк, О. О. Інфраструктурне забезпечення функціонування агропромислового ринку / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 3. – С. 56-61.

Дубина М. В.Сутність та система інфраструктури кредитного ринку України / М. В. Дубина, О. В.Шишкіна // Наукові записи Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2017. – № 4. – С. 80-86.

Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ : КНЕУ, 2001. – 528 с.

Іванова, А. М. Генезис поняття «інфраструктура ринку споживчих товарів» / А. М. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4 (119). – С. 164-168.

Коваленко, М. Є. Концепція інфраструктури у фінансовому секторі економіки / М. Є. Коваленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2006. – Т. 16. – C. 298-306.

Мамчин, М. М. Тенденції розвитку інфраструктури українського села / М. М. Мамчин, І. І. Жагаляк, Ю. Я. Добуш // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 594. – С. 455-460.

Прокопенко, В. Ю. Кредитна інфраструктура: особливості визначення сутності категорії / В. Ю. Прокопенко, М. В. Дубина // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 1 (45); Т. 1. – С. 209-212.

Рекуненко, І. І. Науково-методичні аспекти дослідження поняття «інфраструктура» як економічної категорії / І. І. Рекуненко // Экономика и управление. – 2012. – № 3. – С. 57-62.

Савощенко, А. С. Інфраструктура товарного ринку : навч. посіб. / А. С. Савощенко – Київ : КНЕУ, 2004. – 336 с.

Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Гол. ред. «Укр. рад. енц.» (УРЕ), 1985. – 966 с.

Сонько, С. П. Інфраструктура в умовах транзитивної економіки : монографія / С. П. Сонько, М. М. Скринько – Харків: Екограф, 2004. – 256 с.

Тарасенко, А. В. Наукові підходи до ідентифікації сутності категорії «інфраструктура сільського господарства» / С. П. Сонько, М. М. Скринько // Управління розвитком. – 2016. – № 1 (138). – С. 120-127.

Тімарцев, О. Ю. Методичні аспекти реструктуризації інфраструктури підприємства великого міста промислового регіону / О. Ю. Тімарцев, С. О. Маковецький // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2008. – № 2 (2). – С. 57-78.

Універсальний словник-енциклопедія / редкол.: Т. І. Березюк, М. Г. Железняк (відп. ред.), Л. В. Журило, О. С. Іщенко, Р. Г. Кацалап та ін. НАН України; Інститут енциклопедичних досліджень. – Київ : Академперіодика, 2015. – 252 с.

Чуницька, І. І. Інфраструктура фінансового ринку України: поняття, функції та еволюція статусу / І. І. Чуницька // Бізнес Інформ. – 2014. –№ 9. –С. 248-253.

Шапошников, К. С. Вплив інституційного середовища на інноваційний розвиток економіки регіону / К. С. Шапошников // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 29. – С. 34-36.

Шапошников, К. С. Телеологічні підходи до корпоративного управління: творчість та креативність / К. С. Шапошников // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 67-70.

Шкарлет, С. М. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина, А. В. Тарасенко – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 208 с.

Шмига, О. О. Інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції АПК : дис. … канд. екон. наук / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. 284 с.

Dubyna, M. The scientific approach to the identification of the essence of the category «infrastructure» / M. Dubyna // Problems and prospects of economics and management. – 2015. – № 1 (1). – Pр. 31-36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-21

Як цитувати

Котелевець, Д. (2022). РОЛЬ ІНФРАСТРУКТУРИ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. Науковий вісник Полісся, (1(22), 59–70. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-59-70

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ