КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-71-78

Ключові слова:

інвестиційна підтримка; соціально-економічний розвиток; концепція галузевих інвестицій; джерела інвестування

Анотація

В статті представлено аналіз інвестицій в харчову галузь, та аналіз їхнього стану і оцінка впливу на розвиток даного сектору економіки, аналіз динаміки капітальних інвестицій у харчову промисловість.
Головним завданням даного дослідження є аналіз сучасних тенденцій та побудова концептуального підходу до інвестиційного забезпечення галузі на прикладі харчової промисловості України.
Встановлено, що позитивна динаміка цільового показника, викликана, перш за все, фактором інфляції. Однак, якщо привести даний показник до порівняних цін базисного року, то з’ясовується, що у 2015-2017 роках замість зростання, спостерігалось повільне скорочення обсягів капітальних інвестицій. Невтішний стан інвестиційної сфери України, а саме харчової галузі, обумовлено об'єктивними чинниками, які є специфічними для сучасного періоду часу, а також особливостями самого процесу інвестування.
Науковою новизною даної роботи є побудова концепції інвестиційного забезпечення харчової промисловості України, практична реалізація якої передбачає, по-перше, визначення поточного стану інвестиційної активності в галузі та її оцінку. По-друге, необхідність з’ясування її впливу на економічне зростання, з метою визначення потреб у збільшенні обсягів капітальних інвестиції. По-третє, дослідження джерела залучення інвестицій та розробка комплексу заходів, щодо їх реалізації.

Біографія автора

Олена Філатова, Міжнародний університет бізнесу і права

здобувач

Посилання

Кушнірук, В. С. Тенденції розвитку промислового виробництва харчових продуктів: регіональний аспект [Електронний ресурс] / В. С. Кушнірук, С. В. Сирцева, Ю. В. Самойленко // Modern Economics. – 2020. – № 19(2020). – С. 101-107. – Режим доступу: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-17.

Пашнюк, Л. О. Харчова промисловість України: стан, тенденції та перспективи розвитку / Л. О. Пашнюк // Economic Annals-XXI. – 2012. – № 9-10. – С. 60-63.

Римар, О. Г. Проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості України / О. Г. Римар, І. О. Мазуркевич // Економіка та держава. – 2021. – № 3. – С. 66-70.

Сичевський, М. П. Розвиток харчової промисловості: акценти державної політики / М. П. Сичевський, А. Е. Юзефович // Економіка АПК. – 2014. – №7. – С. 46-51.

Якимчук, Т. В. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України / Т. В. Якимчук // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4(106). – С. 162-168.

Замлинський, В. А. Європейська орієнтація інвестиційної політики підприємств харчової промисловості України / В. А. Замлинський // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 2. – С. 101-107.

Кириленко, І. Г. Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні / І. Г. Кириленко, В. Є. Івченко, В. В. Дем’янчук // Економіка АПК. – 2018. – № 9. – С. 34-45.

Туніцька, Ю. М. Особливості експорту продукції вітчизняної харчової промисловості до ЄС / Ю. М. Туніцька // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 11. – С. 35-41.

Zavidna, L. Strategy of Innovative Development as an Element to Activate Innovative. Activities of Companies [Електронний ресурс] / L. Zavidna // Academy of Strategic Management Journal. – 2019. – 18(4). – Режим доступу: https://www.abacademies. org/articles/strategy-of-innovative-development-as-an-element-toactivate-innovative-activities -of-companies-8385.html.

Руденко, В. В. Світові тенденції інвестиційної діяльності на підприємствах харчової промисловості / В. В. Руденко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2013. – Вип. 9(1). – С. 138-142.

Товста, Т. Л. Інвестиційний фактор розвитку харчової промисловості України / Т. Л. Товста // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 2. – С. 18-20.

Зянько, В. В. Чинники інвестиційної привабливості підприємств кондитерської галузі / В. В. Зянько, О. Е. Слободянюк // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 8. – С. 255-259.

Кошельок, Г. В. Система факторів, які впливають на оцінку інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості / Г. В. Кошельок // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 36. – С. 97-103.

Ященко, Л. О. Інвестиційна привабливість галузей харчової промисловості України / Л. О. Ященко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2017. – № 1-2. – С. 68-76.

Problems of competitive development of industry in Ukraine [Електронний ресурс] / V. Marhasova, N. Shmygol, O. Galtsova, O. Solovyov, A. Zhavoronok // European Journal of Accounting, Finance & Business. – 2020. – 14(24). – Режим доступу: http://www. accounting-management.ro/getpdf.php?paperid=24_10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-21

Як цитувати

Філатова, О. (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ. Науковий вісник Полісся, (1(22), 71–78. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-71-78

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ