ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-88-101

Ключові слова:

кредитний ринок; банківські установи; кредитні ресурси; виробничі підприємства; інтеграційна взаємодія; промислово-фінансові групи

Анотація

В статті окреслені проблеми кредитного та інвестиційного забезпечення розвитку підприємств реального сектора національної економіки, виявлені причини низької ефективності співпраці банків з виробничими підприємствами, що гальмують розвиток кредитного ринку.
Дана оцінка не виваженій політиці Національного банку щодо монетарного впливу на функціонування реального сектора економіки в плані відсутності створення належних умов кредитування виробничих підприємств.
Показана необхідність удосконалення кредитно-інвестиційної політики держави, зазначено, що в умовах нерозвиненості фондового ринку, наявності проблем, що стримують надходження коштів іноземних кредиторів та інвесторів, основними постачальниками кредитних та інвестиційних ресурсів залишаються вітчизняні банки.
Виявлені умови взаємовигідної співпраці банків і виробничих підприємств, спрямованої на досягнення кожної із сторін поставлених цілей щодо сталого їх функціонування і розвитку в умовах викликів і загроз зовнішнього середовища. Показано, що висока ефективність співпраці банку і виробничого підприємства гарантується в межах системного утворення – промислово-фінансовій групі (ПФГ).
Виявлені умови ефективного функціонування і розвитку ПФГ, що передбачає всебічну організаційну і фінансову підтримку з боку держави. Розкриті переваги функціонування і розвитку виробничих підприємств і банків у межах ПФГ. Окреслена роль і значення ПФГ в нарощуванні науково-технічного та інноваційного потенціалів підприємств реального сектора національної економіки.
Охарактеризовано подальший розвиток ПФГ, що сприятиме зростанню вітчизняного виробництва та підвищення конкурентоспроможності економіки країни.

Біографії авторів

Валерій Ільчук, Національний університет «Чернигівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Тетяна Шпомер, Національний університет «Чернигівська політехніка»

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Банкрутство у цифрах: що страшніше за коронакризу [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://economy.24tv.ua/bankrutstvo-tsifrah-shho-strashnishe-ekonomichni -novini-ukrayini_n1417185.

Гончар, С. Й. Формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці / С. Й. Гончар: дис. на здобуття наук. ступ. д-ра філософії: 051. Львів, 2021. – 234 с.

Діяльність суб’єктів господарювання: статистичний збірник. – Київ : Державна служба статистики України, 2021. – 151 с.

Лепак, Р. І. Тенденції розвитку і перспективи промислово-фінансових груп в Україні / Р. І. Лепак // Науковий вісник НЛТУ. – 2008. – Вип. 18.9. – С. 233-239.

Лещук, В. П. Удосконалення управління фінансовим капіталом фінансово-промислової групи / В. П. Лещук // Науковий вісник НЛТУ. – 2012. – Вип. 22.9. – С. 158-161.

Обсяги активних операцій та частка непрацюючих активів в цілому по системі. [Електронний ресурс] – Режим доступу https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#3.

Про промислово-фінансові групи в Україні: Закон України від 21 листопада 1995 р. № 437/95-ВР. [Електронний ресурс] – Режим доступу https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/437/95-%D0%B2%D1%80#Text (втрата чинності 02.10.2010 р.).

Швець, О. Ю. Вплив політики НБУ на стан грошово-кредитного ринку України в сучасних умовах трансформації банківської системи [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2017. – № 9. Режим доступу: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=5776.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-21

Як цитувати

Ільчук, В., & Шпомер, Т. (2022). ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ. Науковий вісник Полісся, (1(22), 88–101. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-88-101

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ