ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-102-113

Ключові слова:

податкове навантаження; податкова політика; податкові надходження; доходи бюджету; реформування системи оподаткування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню податкового навантаження в Україні. Розкрито значимість показника податкового навантаження та оцінено його вплив на діяльність суб’єктів господарювання, можливості зростання виробничого та інвестиційного потенціалу, а також на розвиток економіки країни в цілому. Оцінено вплив рівня податкового навантаження на показники макро- та мікроекономічного розвитку. Визначено роль податкових надходжень у формуванні бюджетних ресурсів держави. Охарактеризовано рівні податкового навантаження, проаналізовано питому вагу основних податків в доходах бюджету.
У статті оцінено динаміку і структуру податкових платежів в доходах Зведеного бюджету України. Аналіз податкової системи здійснювався в наступному напрямку: оцінка рівня податкового навантаження та його вплив на динаміку ділової активності, розвиток виробництва, інвестиційну привабливість. В ході дослідження було розглянуто та проаналізовано показник рівня сумлінності сплати податків, виявлено причини приховування доходів та високого рівня тіньової економіки, оцінено рівень податкового боргу, досліджено причини неузгодженості інтересів держави і платників податків, проаналізовано законодавчу базу в сфері оподаткування та виділено проблеми і недоліки, які необхідно ліквідовувати.
На основі проведеного дослідження були визначені наявні проблеми та основні напрями удосконалення системи оподаткування в Україні. У статті проведено аналіз основних факторів, які впливають на ефективність податкової системи. Наведено основні переваги зниження податкового навантаження на суб’єктів господарювання, визначено очікувані результати від підвищення стимулюючої направленості податкової системи. Запропоновано заходи раціоналізації системи оподаткування. Розроблено основні завдання реалізації чергового етапу податкового реформування в Україні.

Біографії авторів

Інна Хоменко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки

Ірина Горобінська, Національний транспортний університет

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту

Ігор Шаргородський, Національний транспортний університет

здобувач вищої освіти

Посилання

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://portаl.rаdа.gov.uа/.

Звіти Державної казначейської служби про виконання Державного бюджету України. Державна казначейська служба України : веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua.

Василик, О. Д. Теорія фінансів : підруч. / О. Д. Василик. – Київ : НІОС, 2000. – 416 с.

Глухова, В. І. Аналіз податкових надходжень до державного бюджету України в сучасних умовах / В. І. Глухова, І. П. Іванова // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». - 2017. - № 5. - С. 111-114.

Городецька, Т. Е. Аналіз податкових надходжень в системі доходів бюджету / Т. Е. Городецька, А. С. Поровай // Молодий вчений. – 2017. – № 2 (42). – С. 243-247.

Іщенко В. В. Податкова складова фінансової безпеки держави / В. В. Іщенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2012. - Вип. 37. - С. 35-40.

Чугунов, І. Я. Формування податкових надходжень бюджету як складова системи бюджетно-податкового регулювання / І. Я. Чугунов, В. І. Островецький // Наукові праці НДФІ. – 2006. – Вип. 3. – С. 3-14.

Кичко, І. І.Перспективи оцінки соціальних інвестицій в контексті сталого розвитку / І. І. Кичко, Г. С. Лопушняк, І. М. Царик // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 3. – С. 19-24.

Кичко, І. І. Ретроспективний аналіз бюджетної політики у контексті забезпечення особистих потреб населення / І. І. Кичко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”. – 2009. – № 35. – С. 88-99.

Юшко, С. В. Роль податкових надходжень у формуванні доходів бюджету / С. В. Юшко // Світ фінансів. – 2019. – № 3 (60). – С. 139-149.

Якушик, І. Д. Податкові системи зарубіжних країн : довідник / І. Д. Якушик, Я. В. Литвиненко. – Київ : «МП Леся», 2004. – 480 с.

Хоменко, І.О. Ухилення від податкового оподаткування як наслідок фіскальної спрямованості податкової системи в Україні / І. О. Хоменко, І. В. Горобінська, Л. М. Матяш // Вісник НТУ. Серія «Економічні науки». – 2019. – Вип. 2 (44). – C.161-170.

Хоменко, І. О. Оцінювання інфляції в Україні та заходи щодо її подолання / І. О. Хоменко, І. В. Горобінська, А. В. Куімова // Сучасні питання економіки і права. – 2019. – Вип. 1. – С. 234-243.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-21

Як цитувати

Хоменко, І., Горобінська, І., & Шаргородський, І. (2022). ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Науковий вісник Полісся, (1(22), 102–113. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-102-113

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ