REGTECH І SUPTECH: ПЕРЕВАГИ ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-114-126

Ключові слова:

фінансова установа; RegTech (регулятивні технології); SupTech (наглядові технології); blockchain; cloud computing; штучний інтелект; аналіз «великих» даних; регулятор

Анотація

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що в умовах кардинальних трансформацій фінансового сектору, спричинених стрімкою діджиталізацією, його розвиток неможливий без імплементації інноваційних інформаційних технологій у роботу фінансових установ.
Метою статті є дослідження особливостей і перспектив використання технологій RegTech і SupTech фінансовому секторі України.
Проблематику діджиталізації фінансового сектору досліджують українські вчені Любіч О., Плескач В., Поліщук Є., Дубина М., Затонацька Т., Поченчук Г.
Високий науковий інтерес до піднятої проблематики обумовив появу великої кількості публікацій, що потребують систематизації й комплексного аналізу.
Суттєвого поширення набули технології RegTech (регулятивні технології), застосування яких дозволяє привести діяльність фінансових установ у відповідність до встановлених регулятором вимог і чинним законодавством норм. Регулятор та наглядові органи застосовують технології SupTech (наглядові технології), прискорюючи та полегшуючи таким чином виконання адміністративних процесів, збір структурованих і неструктурованих даних та їх аналіз. Наглядові й регуляторні технології базуються на блокчейні, штучному інтелекті, аналітиці великих даних, «хмарних» технологіях та ін.
Визначено сутність і переваги впровадження RegTech та SupTech, а також ризики, з якими можуть стикнутись учасники ринку фінансових послуг. До основних віднесено кіберризик, репутаційний ризик, ризик недостатньої технічної оснащеності фінансових установ, ризик недостовірності вхідної інформації, операційні ризики та ін. Перспективами подальших досліджень визначено розробку дієвих технічних рішень для мінімізації ризиків, пов’язаних із використанням технологій RegTech і SupTech.

Біографії авторів

Наталія Холявко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, доцент доцент кафедра фінансів, банківської справи і страхування

Марія Колоток, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувачка вищої освіти

Наталія Островська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва

Посилання

Зінченко, А. Що таке FinTech та які його перспективи на ринку фінпослуг України [Електронний ресурс] / А. Зінченко // Бізнес. – 2018. – Режим доступу: https://business.ua/uk/shcho-take-fintech-ta-iaki-ioho-perspektyvy-na-rynku-finposluh-ukrainy.

Кльоба, Л. Г. Впровадження фінансових технологій – стратегічний напрям розвитку банків [Електронний ресурс] / Л. Г. Кльоба, Н. М. Добуш, О. П. Сорока // Ефективна економіка. – 2020. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy. nayka.com.ua/pdf/12_2020/130.pdf.

ПриватБанк запустив перші в Україні біометричні pos-термінали [Електронний ресурс] / ПриватБанку : Офіційний сайт. 2020. – Режим доступу: https://privatbank. ua/news/2020/8/10/1270.

Свіжі сенси цифрового банку [Електронний ресурс] / Альфа Банк Україна : Офіційний сайт. 2021. – Режим доступу: https://alfabank.ua/sense-superapp.

Курцев, В. SupTech, RegTech та FinTech – що це таке і у чому різниця: пояснює експерт НБУ [Електронний ресурс] / В. Курцев // AIN. – 2019. – Режим доступу: https://ain.ua/2019/05/17/suptech-regtech-ta-fintech.

НБУ запроваджує нові регуляторні технології [Електронний ресурс] // Financial Club. –2021. – Режим доступу: https://finclub.net/ua/news/nbu-zaprovadzhuie-novi-rehuliatorni-tekhnolohii.html.

Как банки используют BI платформы для создания лучшего клиентского опыта [Електронний ресурс] // Sedco. – 2020. – Режим доступу: https://cutt.ly/TWed1Ic.

Аналітична система CS::BI в банку «Львів» [Електронний ресурс] // CS Ltd. – 2020. – Режим доступу: https://csltd.com.ua/en/press-center/news/analitichna_sistema _cs_bi_v_banku_lviv.

Как украинские банки будут использовать технологию Blockchain [Электронный ресурс] // AIN. – 2016. – Режим доступу: https://ain.ua/2016/06/09/kak-ukrainskie-banki-budut-ispolzovat-texnologiyu-blockchain.

Шаповал, Ю. І. Використання хмарних технологій в діяльності банків [Електронний ресурс] / Ю. І. Шаповал // Научные исследования: парадигма инновационного развития : ІIІ Междунар. науч. конф. (Братислава - Вена, 26 мая 2020 г.) – Братислава–Вена, 2020. – С. 88-91. Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15918844536921.pdf.

Баглай, Р. О. Загрози безпеки хмарних технологій для банків [Електронний ресурс] / Р. О. Баглай // Системи обробки інформації. – 2018. – Вип. 1. – С. 127-135. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN =LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=soi_2018_1_20.

Банки: майбутнє за хмарними рішеннями [Електронний ресурс] // Облік SaaS. – 2016. – Режим доступу: https://ioblik.com/uk/documentation/banki_buduschee_za_ oblachnymi_resheniyami.

FinTech, RegTech and SupTech: What They Mean for Financial Supervision [Електронний ресурс] // Toronto Centre. – 2017. – Режим доступу: https://cutt.ly/oWefqel.

RegTech and SupTech: Implications for Supervision. Report of the A2ii – IAIS Consultation Call. 2019. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www. a2ii.org/sites/default/files/201907/regtech_and_suptech_implications_for_supervisors_consultation_call_report.pdf?fbclid=IwAR1iic5YLhuVoZhK7OOQt6DFtxCYL8CblXI5Y_QcgM7p2uhotEoFELlkieQ.

Волосович, С. В. Regtech в екосистемі фінансових технологій [Електронний ресурс] / С. В. Волосович, А. В. Василенко // Modern Economics. – 2019. – № 15. – С. 62-68. – Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/15-2019/volosovych.pdf.

Поченчук, Г. М. Фінансові технології: розвиток і регулювання [Електронний ресурс] / Г. М. Поченчук // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 13. – С. 1193-1200. – Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/200.pdf.

RegTech Universe 2021. Take a closer look at who is orbiting in the RegTech space [Електронний ресурс] / Deloitte. – Режим доступу: https://www2.deloitte.com /lu/en/pages/technology/articles/regtech-companies-compliance.html.

Пантєлєєва, Н. М. Технології штучного інтелекту в антикризовому управлінні банком [Електронний ресурс] / Н. М. Пантєлєєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2019. – Вип. 33. – С. 193-197. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_33/40.pdf.

Циганов, С. А. Розвиток штучного інтелекту: еволюційні процеси на міжнародному фінансовому ринку [Електронний ресурс] / С. А. Циганов, В. В. Альпакова // Фінанси України. – 2018. – № 8. – С. 20-31. – Режим доступу: http://finukr.org.ua/docs/FU_18_08_020_uk.pdf.

The use of big data analytics and artificial intelligence in central banking [Електронний ресурс] / Okiriza Wibisono, Hidayah Dhini Ari, Anggraini Widjanarti, Alvin Andhika Zulen, Bruno Tissot // IFC Bulletin. – 2018. – No 50. – Режим доступу: https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb50_01.pdf.

Запорожець С. В. Діяльність банків в умовах функціонування RegTech [Електронний ресурс] / С. В. Запорожець // Вісник університету банківської справи. – 2020. – № 2 (38). – С. 21-26. – Режим доступу: http://visnuk-archiv.ubs.edu.ua/article/view/219692.

Як регуляторна "пісочниця" від НБУ прискорить розвиток фінтеху [Електронний ресурс] // Економічна правда. – 2021. – 9 лютого. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/02/9/670831.

Концепція розвитку інноваційних наглядових та регуляторних технологій. Консультаційний документ [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/%D0%A1oncept_development_Suptech_Regtech.pdf?v=4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-21

Як цитувати

Холявко, Н., Колоток, М., & Островська, Н. (2022). REGTECH І SUPTECH: ПЕРЕВАГИ ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ. Науковий вісник Полісся, (1(22), 114–126. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-114-126

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають