Концептуальні підходи до державного регулювання освіти як суспільного блага: інституційний аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-1(24)-6-22

Ключові слова:

освіта; суспільне благо; державне регулювання; інституційне середовище системи освіти

Анотація

Освіта як процес цілеспрямованого виховання та навчання, розвитку та саморозвитку особистості є фундаментом знання як засвоєної інформації, як здатності, розуміння, усвідомлення що і як робити. У загальному розумінні освіта – це галузь соціальної сфери, яка посідає особливе місце в економічній системі та є найважливішим чинником соціально-економічного розвитку суспільства. У сучасних умовах розвиток освіти супроводжується такими явищами, як інтернаціоналізація, комерціалізація, соціалізація, інклюзія, що потребує нових підходів до її державного
регулювання. У контексті цього запропоновано розглядати освіту як суспільне благо, виробництво якого здійснюється в інтересах людини, родини, суспільства, держави.
Держава бере на себе відповідальність за виробництво освітніх послуг, від яких безпосередньо залежить національна безпека, цілісність держави, єдиний економічний простір. І освіта – це суспільне благо, що є першочерговим з погляду держави. Отже, державне регулювання освіти – це діяльність державних інституцій, що спрямована на забезпечення нормативно-правової бази, формування інституційного середовища,
визначення правил і процедур щодо формування, розподілу, використання природних, соціальних, людських, виробничих, фінансових ресурсів для забезпечення освітою як суспільним благом. Базисом сталого економічного розвитку держави є його інституційне середовище – чіткий упорядкований набір інститутів (правових, політичних, економічних, соціокультурних), що визначають рамкові умови функціонування й розвитку економічних суб’єктів і суттєво впливають на виробництво суспільних благ. Узагальнено, що вплив економічних, правових, соціальних, політичних, культурних, демографічних, технологічних факторів зумовлює зміни та трансформацію інституційного середовища, а отже, необхідним є забезпечення його гнучкості, адаптивності, стійкості, ефективності.

Біографії авторів

Юлія Журавльова, Управління державної служби якості освіти в Одеській області

доктор економічних наук, заступник начальника відділу інституційного аудиту

Віктор Мельник, Державна служба якості освіти України

доктор економічних наук, професор, директор Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»

Ірина Ломачинська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва

Посилання

Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VII. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ed20170905#Text.

Журавльова Ю. О. Теоретико-методологічні засади дослідження сфери освіти як складової частини економічної системи / Ю. О. Журавльова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2020. – Вип. 31. – С. 23–28.

Биковська О. Освіта як система. Тріада «Людина-Освіта-Держава» / О. Биковська // Рідна школа. – 2017. – № 9-10. – С. 68–73.

Buchanan J. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy / J. Buchanan, G. Tullock. – Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc., 1962. – 270 p.

Б’юкенен Дж. М. Суспільні фінанси і суспільний вибір – два протилежні бачення держави / Б’юкенен Дж. М., Масґрейв Р. А. ; пер. з англ. А. Ю. Іщенко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2004. – 175 с.

Pigou A. C. The economics of welfare [Electronic resource]. – London: Macmillan & Co, 1920. – Accessed mode: ttp://files.libertyfund.org/files/1410/Pigou_0316.pdf.

Stiglitz Joseph E. Economics of the public sector / Stiglitz Joseph E., Brown P. Eleanor. – New York : W.W. Norton, 1998. – 213 p.

World development report 1997: the state in a changing world [Electronic resource] : World Development Report. Washington, D.C.: World Bank Group. – Accessed mode: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/518341468315316376/world-development-report-1997-the-state-ina-changing-world.

Ломачинська І. А. Фінансова система: теоретико-методологічні домінанти інституційної трансформації в умовах економічних перетворень : монографія / І. А. Ломачинська. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 372 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-22

Як цитувати

Журавльова, Ю. ., Мельник, В., & Ломачинська, І. . (2023). Концептуальні підходи до державного регулювання освіти як суспільного блага: інституційний аспект. Науковий вісник Полісся, (1(24), 6–22. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-1(24)-6-22

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ