Стратегія державної підтримки інноваційних технологій розвитку агропроми- слового комплексу в умовах інформаційної безпеки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(23)-23-37

Ключові слова:

стратегія; державна підтримка; інноваційні технології розви- тку; АПК; інформаційна безпека

Анотація

У процесі обґрунтування перспектив державного регулювання інноваційного розвитку АПК в умовах цифрової трансформації в дослідженні була синтезована сукупність положень, що конкретизують авторські погляди з цих питань, що розкривають особливості поєднання та комбінування інструментів і процесів, спрямованих на активізацію інновацій у галузі. Основним завданням дослідження є розробка стратегії
державної підтримки інноваційних технологій розвитку агропромислового комплексу в умовах інформаційної безпеки. Для забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу як сфери, що стримує швидкість інноваційних перетворень національної
економіки в процесі її цифрової трансформації, необхідно здійснювати державне регулювання, що сприяє активізації інноваційного потенціалу найбільш сприйнятливих і заслуговують адресної підтримки учасники галузі. Організаційні та інституційні параметри
такої підтримки визначаються порядком та змістом заходів, які включають розроблений автором механізм державного регулювання інноваційного розвитку екосистеми агропромислового комплексу в контексті цифрової трансформації.

Біографії авторів

Вікторія Маргасова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, проректор з наукової роботи

Олена Шевцова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувач вищої освіти

Посилання

Ільчук О. М. Державна підтримка сільського господарства в Україні / О. М. Ільчук // Економіка АПК. – 2019. – № 2. – С. 93.

Кириленко І. Г. Інституційні проблеми формування інфраструктури внутрішнього аграрного ринку / І. Г. Кириленко, Р. М. Шмідт // Економіка АПК. – 2009. –

№ 8. – С. 3-11.

Месель-Веселяк В. Я. Організаційно-економічні умови розвитку аграрного виробництва в Україні / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2010. –

№ 9. – С. 3-12.

Панченко О. Фінансове забезпечення стратегії інноваційного розвитку підприємств агропромислового комплексу / О. Панченко // Проблеми і перспек-

тиви економіки та управління. – 2018. – № 4(16). – С. 106-113.

Підтримка аграріїв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/uk/support_apk.

Про державну підтримку сільського господарства України [Електронний ресурс] : Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.

Проект Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://minagro.gov.ua/apk?nid=24198.

Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю. О. Лупенко, П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка

АПК. – 2014. – № 7. – С. 26-38.

Саблук П. Т. Національна доктрина реформування та розвитку агропродовольчого комплексу України: (проект) / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк,

М. Й. Малік // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 3-6.

Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2016. – № 6 – С. 37.

Стратегічні напрями розвитку агропромислового комплексу України / ред.: П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк ; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2002. – 59 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-22

Як цитувати

Маргасова, В. ., & Шевцова, О. . (2023). Стратегія державної підтримки інноваційних технологій розвитку агропроми- слового комплексу в умовах інформаційної безпеки. Науковий вісник Полісся, (1(24), 23–37. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(23)-23-37

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ