Науково-концептуальні положення функціонування та розвитку механізму державного регулювання економічних систем

Автор(и)

  • Дмитро Котелевець Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7778-6038

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-1(24)-38-46

Ключові слова:

механізм; державне регулювання; механізм державного регулювання економіки; структура; економічна система

Анотація

У статті поглиблено теоретичні положення формування і використання механізму державного регулювання економіки. На основі аналізу змісту таких понять, як «регулювання», «державне регулювання», «державне регулювання економіки», «механізм» конкретизовано сутність механізму державного регулювання економіки. Враховуючи природу зазначеного механізму, у статті також визначено його особливості. Крім
того, з’ясовано, що такому механізму притаманна складна ієрархічна структура основних компонентів, які було розглянуто у процесі аналізу моделі зазначеного механізму.

Біографія автора

Дмитро Котелевець, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

кандидат економічних наук, докторант

Посилання

Гонта О. І. Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки : монографія / О. І. Гонта,

М. В. Дубина, Д. С. Пілевич. – Чернігів : Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2013. – 184 с.

Гудзь Ю. Ф. Механізм державного регулювання розвитку економічного потенціалу переробних підприємств АПК [Електронний ресурс] / Ю. Ф. Гудзь //

Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – Вип. 13, ч. 1. – С. 79-86. – Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/

_1_2017ua/19.pdf.

Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – К. : Знання-Прес, 2002. – 214 с.

Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі інституту довіри: теорія, методологія, практика : монографія / М. В. Дубина. – Чернігів :

ЧНТУ, 2018. – 666 с.

Жаворонок А. В. Становлення малого і середнього підприємництва у забезпеченні соціально-економічного розвитку національної економіки /

А. В. Жаворонок, Н. І. Холявко // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 59-1. – С. 62-67.

Коломицева О. В. Структурні зрушення в економіці: сутність і напрями трансформації / О. В. Коломицева // Продуктивні сили і регіональна економіка. –

– Ч. 2. – С. 186-191.

Кравченко О. М. Теоретичні підходи до визначення поняття «механізм державного управління» [Електронний ресурс] / О. М. Кравченко // Державне

управління: удосконалення та розвиток. – 2009. – № 3. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=56.

Марухленко О. В. Механізм державного регулювання економіки: сутнісний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Марухленко // Вісник Хмельницького

національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 2(2). – С. 56-59. – Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19856/1/O_Marukhlenko_VHNU_2_IS.pdf.

Потравка Л. О. Необхідність структурних трансформацій України в умовах перехідного періоду / Л. О. Потравка // Вісник Житомирського національного

агроекологічного університету. – 2011. – № 2 (2). – С. 42-48.

Шапошников К. С. Вплив інституційного середовища на інноваційний розвиток економіки регіону / К. С. Шапошников // Причорноморські економічні

студії. – 2018. – Вип. 29. – С. 34-36.

Шпаков В. В. Механізми державного регулювання господарської діяльності: постановка проблеми [Електронний ресурс] / В. В. Шпаков //

Економічна теорія та право. – 2015. – № 3(22). – С. 240-252. – Режим доступу: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/3-240-252.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-22

Як цитувати

Котелевець, Д. . (2023). Науково-концептуальні положення функціонування та розвитку механізму державного регулювання економічних систем. Науковий вісник Полісся, (1(24), 38–46. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-1(24)-38-46

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ