Концептуальний підхід до управління сталим розвитком на локальному рівні як підґрунтя інтеграції просторового та регіонального розвитку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-1(24)-78-92

Ключові слова:

регіон; сталий розвиток; управління сталим розвитком регіону; механізм забезпечення управління сталим розвитком регіону

Анотація

У статті розглянуто підходи до розуміння економічного розвитку загалом та сталого розвитку, що покладено в основу сучасного розуміння концепції місцевого економічного розвитку. Удосконалено перелік факторів, що впливають на реалізацію цілей сталого розвитку регіону, що, на відміну від наявних, охоплює економічні, екологічні, соціальні та політичні та дозволяє усебічно охарактеризувати механізм управління сталим розвитком на локальному рівні як підґрунтя інтеграції просторового та регіонального розвитку. Розроблено концептуальний підхід до управління сталим розвитком регіону в умовах децентралізації, що ґрунтується на оцінці та збалансуванні конкурентних переваг. Особливої уваги потребує оцінка управління сталим розвитком та визначення проблем соціо-еколого-еконо-політичного характеру. Ефективність управління сталим розвитком регіону поєднує взаємопов’язані сфери: соціальну, економічну, екологічну та політичну та ефективне їх управління на локальному рівні як підґрунтя інтеграції просторового й регіонального розвитку. Авторами запропоновано концептуальний підхід до формування підсистем
сталого розвитку регіону з його складовими, завданнями та функціями; моделювання принципів управління сталим розвитком регіону в умовах децентралізації здійснювати, ґрунтуючись на основних принципах.

Біографії авторів

Ольга Чирва, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор економічних наук, професор

Наталія Осадчук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат економічних наук, ст. викладач

Посилання

Герасимчук З. Еколого-економічні основи формування та реалізації регіональної політики сталого розвитку (питання методології та практики) : автореф.

дис. … докт. екон. наук: спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / З. Герасимчук. – Львів, 2002. – 47 с.

Тарасенко І. Методологічні основи сталого розвитку підприємств легкої промисловості: автореф. дис. … д-ра екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та уп-

равління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / І. Тарасенко. – К., 2011. 32 с.

Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: виклики та пріоритети України [Електронний ресурс] / за ред. В. С. Кравців. – Львів: ДУ «Інститут

регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2018. – 157 с. – Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/p20180701.pdf.

Інструментарій місцевого економічного розвитку [Електронний ресурс] / Проект “Локальні інвестиції і національна конкурентоспроможність”, АМР США, 2012. – Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/decentralizatsiya-iformuvannya-polityky-regionalnogo-rozvytku-v-ukraini_0.pdf.

Приходько В. П. Шляхи реалізації пріоритетів інвестиційного забезпечення інноваційних проектів регіонального розвитку / В. П. Приходько // Ефекти-

вна економіка. – 2010. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1603.

Шевченко О. В., Романова В. В., Жаліло Я. А. Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні: наук. доп. / за ред. Я. А. Жаліла. –

К. : НІСД, 2020. – 153 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Як цитувати

Чирва, О. ., & Осадчук, Н. . (2023). Концептуальний підхід до управління сталим розвитком на локальному рівні як підґрунтя інтеграції просторового та регіонального розвитку. Науковий вісник Полісся, (1(24), 78–92. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-1(24)-78-92

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА