Бізнес-модель стартапу: сутність, види та можливості для застосування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-1(24)-93-107

Ключові слова:

стартап; інноваційне підприємництво; бізнес-модель; Canvas; бізнес-процеси; рейтинг

Анотація

У статті досліджено бізнес-моделі як концептуальний опис способу створення цінності в стартапах, їх обґрунтування та просування. Досліджено основні види бізнес-моделей залежно від особливостей ключової діяльності стартапів, наведено приклади їх застосування. Визначено 10 найкращих стартапів України за версією Startup Ranking, подана характеристика їхніх бізнес-моделей. Визначено, що значна кількість ук-
раїнських стартапів використовують модель «Електронна комерція» та в переважній більшості стосуються роботи в Інтернеті, SEO підтримки та використання штучного інтелекту. Описано структурні елементи бізнес-моделі Canvas, порядок заповнення основних блоків та взаємозв’язок з іншими частинами макета.

Біографії авторів

Тетяна Сак, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва і маркетингу

Наталія Грицюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Посилання

Amit R. Value Creation in E-Business [Electronic resource] / R. Amit, C. Zott // Strategic Management Journal. – 2001. – Vol. 22. – Pp. 493-520. – Accessed mode:

http://dx.doi.org/10.1002/smj.187.

Blank S. G. The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great COMPANY / S. G. Blank, B. Dorf // Pescadero. – Calif: K & S Ranch, Inc., 2012.

Osterwalder A. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers / Alexander Osterwalder, Yves Pigneur. – John

Wiley and Sonsр, 2013. – 408 р.

Zott C. The business model: theoretical roots, recent development and future reasearch [Electronic resource] / C. Zott, R. Amit, L. Massa. – Accessed mode:

http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0862-E.pdf.

Guo Z. A Literature Review of Representation Models of E-Business Models from the Perspective of Value Creation / Z. Guo // American Journal of Industrial and Business Management. – 2016. – Vol. 6. – Pp. 129-135. – DOI: 10.4236/ajibm.2016.62013.

Startup Ranking [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.startupranking.com/countries.

The Q3 2021 Global Venture Capital Report: Record Funding Trend Held Strong [Electronic resource]. – Accessed mode: https://news.crunchbase.com/news/

q3-2021-global-venture-capital-report-record-funding-monthly-recap.

Гавриш О. А. Розробка стартап-проектів : навч. посіб. / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 188 с.

Сак Т. В. Електронна комерція: світові тренди, діагностика, стратегічні орієнтири [Електронний ресурс] / Т. В. Сак // Маркетинг і цифрові технології. – 2021. –

Т. 5, № 3. – С. 30-42. – Режим доступу: https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/146.

Скриль В. В. Бізнес-моделі підприємства: еволюція та класифікація [Електронний ресурс] / В. В. Скриль // Економіка і суспільство. – 2016. – № 7. – С. 490-496. – Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/82.pdf.

Смерічевський С. Ф. Business model canvas як універсальна концепція управління бізнесом компанії [Електронний ресурс] / С. Ф. Смерічевський,

О. І. Клімова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 9. – С. 11-14. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2017/4.pdf.

Технології розробки стартапів : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Ю. Подальчака, Т. В. Шаповалової. – К. : МФСА. 2021. – 128 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Як цитувати

Сак, Т. ., & Грицюк, Н. . (2023). Бізнес-модель стартапу: сутність, види та можливості для застосування. Науковий вісник Полісся, (1(24), 93–107. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-1(24)-93-107

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ