Досвід регулювання ринку продукції равликівництва в США та можливості його реалізації в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-6-19

Ключові слова:

регулювання; ринок; равликівництво; переробка равликів; інвести- ції; агропромисловий комплекс; тваринництво; експорт равликів; інновації; попит, УКТ ЗЕД; сільське господарство; нішевий продукт; КВЕД-2010; пропозиція; геліцекультура

Анотація

У статті доведено, що галузі аграрного сектору економіки нині посідають провідне місце в національних економіках різних країн, включаючи Україну. Запропоновано ідеї, де інвестиції в галузі сільського господарства можуть мати значний вплив на весь аграрний сектор, зокрема інвестування в інноваційні технології виробництва равликів, включаючи подальші поставки на внутрішній та зовнішній ринки. Обґрунтовано базові індикатори й заходи регулювання в аспекті вивчення досвіду регулювання ринку равликівництва в США. Здійснено наукове обґрунтування заходів ринку продукції равликівництва в США та запропоновано до прикладного застосування основоположні підходи та можливості їх застосування на агропродовольчому ринку в Україні в межах УКТ ЗЕД та КВЕД-2010.

Біографія автора

Вікторія Маргасова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи

Посилання

Данілова І. С. Геліцекультура як новий перспективний напрямок сільського господарства в Україні / І. С. Данілова // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2022. – Т. 24, № 97. – С. 44–47. – DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9707.

The Import Alert for Snails [Electronic resource] // Food and Drug Administration (2019). – Assesses mode: https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcementand-criminal-investigations/import-alerts/import-alert-16-81.

Бурлака В. А. Вирощування слимака роду Helix pomatia в умовах Полісся України / В. А. Бурлака, В. Ф. Шевчук, С. М. Беляєв // Еколого-функціональні та фауністичні аспекти досліджень молюсків, їх роль у біоіндикапії стану навколишнього середовища : збірник наукових праць. – 2004. – С. 15–17.

Вдовенко Н. М. Методологізація галузевого державного управління на шляху адаптації економіки до умов та вимог Європейського Союзу / Н. М. Вдовенко // ScienceRise. – 2015. – № 5/3 (10). – С. 39–44.

Dyal S. D. Snail farming for food, fuel and pharmaceuticals / S. D. Dyal // Journal of the Science of Food and Agriculture. – 2017. – Vol. 97(4). – Рр. 1049–1054.

Вдовенко Н. М. Еволюція теоретичних концепцій щодо забезпечення конкурентоспроможності галузей національної економіки / Н. М. Вдовенко, С. С. Шепелєв // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2017. – Т. 22, Вип. 11 (64). – С. 49–54.

Грановська В. Г. Організаційні трансформації в аграрному секторі економіки України / В. Г. Грановська, В. М. Крикунова // Економіка АПК. – 2018. – № 3. – С. 63–74.

Vdovenko N. M., Korobova N. M. Methods of state regulation of agricultural sector in terms of the orientation of the economy to safety and quality standards. Wspolraca Europejska. – 2015. – № 3 (3). – Vol. 3. – C. 68–80.

Food Safety Modernization Act. Silver Spring // FDA. – MD : U.S. Food and Drug Administration, 2021.

Вдовенко Н. М. Особливості структурних змін в економіці України / Н. М. Вдовенко, К. В. Наконечна // Економіка АПК. – 2018. – № 9. – С. 56–61.

Terance J. Federal Regulation of the Snail Industry. Centner / J. Terance // Florida Entomologist. – March 2018. – Vol. 101, Issue 1.

Вдовенко Н. М. Аграрний сектор економіки у контексті дії нормативно-правових методів регулювання [Електронний ресурс] / Н. М. Вдовенко // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_12.

Snails as bioindicators of soil contamination by trace elements / Dejean T., et al. // Chemosphere. – 2016. – Vol. 163. – Рр. 536-543.

Snail Farming: An Overview [Electronic resource] / United States Department of Agriculture. – 2020. – Assesses mode: https://www.usda.gov/media/blog/2020/06/04/snail-farming-overview.

Laudan R. Edible Snails in the United States: A Primer for Restaurants and Suppliers / R. Laudan // Gastronomica: The Journal of Critical Food Studies. – United States Department of the interior / Walter J. Hickel, secretary. Leslie L. Glasgow,

Assistant Secretary for Fish and Wildlife and Parks Fish and Wildlife Service, 2016. – Vol. 16, Issue 3. – Рр. 7.

Петропавловська С. Є. Оцінка інфраструктури ринку геліцекультури та можливостей реалізації експортного потенціалу / С. Є. Петропавловська, В. О. Земляк // Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. – 2019. –

Вип. 3 (20). – С. 115–120.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-20

Як цитувати

Маргасова, В. . (2023). Досвід регулювання ринку продукції равликівництва в США та можливості його реалізації в Україні. Науковий вісник Полісся, (2 (25), 6–19. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-6-19

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ