Концептуальні засади стратегічного управління сферою охорони здоров’я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-20-32

Ключові слова:

охорона здоров’я; медична сфера; стратегічне управління; стра- тегія; інновації; державне регулювання

Анотація

У статті обґрунтовано основні теоретичні засади стратегічного управління сферою охорони здоров’я. Мета статті полягає у формуванні концептуальних засад стратегічного управління галузі охорони здоров’я в умовах трансформаційних процесів. Обґрунтовано, що стратегічне управління сферою охорони здоров`я доцільно розглядати в контексті цільової спрямованості та суб`єктнооб`єктному підході. Визначено основні характерні властивості функціонування галузі охорони здоров’я, що формують передумови до застосування підходів стратегічного управління. Сформульовано мету та завдання стратегічного управління зазначеною сферою діяльності, визначено основні функції та методи, суб’єкти та об’єкти управління. Обґрунтовано теоретичні засади ефективності стратегічного управління системою охорони здоров’я. Визначено пріоритети інноваційного розвитку галузі та напрямки формування інноваційної інфраструктури в контексті стратегічного управління. Обґрунтовано важливість стратегічного управління сферою охорони здоров’я на муніципальному рівні.

Біографії авторів

Андрій Роговий, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму

Людмила Ремньова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедрою управління персоналом та економіки праці

Посилання

Борщ В. І. Дослідження функціональної системи управління фінансовими механізмами в сфері охорони здоров’я України / В. І. Борщ // Ринкова економіка:

сучасна теорія і практика управління. – 2020. – Т. 19, № 2(45). – С. 144-168.

Дубина М. В. Стратегічні пріоритети розвитку сфери охорони здоров’я в Україні: фінансові аспекти / М. В. Дубина, А. В. Роговий, Т. В. Забаштанська //

Науковий вісник Полісся. – 2020. – № 3(23). – С. 158-165.

Забаштанський М. М. Пріоритетні підходи до фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я Україні / М. М. Забаштанський, Д. М. Драгунов, І. М. Зуб

// Науковий вісник Полісся. – 2020. – № 3(23). – С. 93-101.

Інституційна трансформація державного управління охороною здоров’я: Україна та іноземний досвід : колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф.

І. Л. Сазонця. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 396 с.

Напрями управління впровадженням, діяльністю та вишколом фахівців сімейної медицини в Україні : монографія / І. І. Фуртак, Р. Ю. Грицко, Б. Б. Лемішко,

Р. С. Морочковський. – Львів : Сполом, 2013. – 188 с.

Холодницька А. Можливості використання компетентнісного підходу в управлінні медичними закладами в умовах реформування системи охорони здо-

ров’я / А. Холодницька, М. Лук’яшко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2020. – № 1 (21). – С. 108-114.

Національна стратегія реформування системи охорони здоров'я в Україні на період 2015-2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://moz.gov.ua/strategija.

Концепція розвитку охорони здоров'я населення України : Указ Президента України від 07.12.2000 № 1313/2000. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000.

Перерва І. О. Стратегічне управління підприємством як основний інструмент в руках сучасного керівника / І. О. Перерва, В. Ю. Єдинак // Innovation and

Sustainability. – 2022. – № 3. – С. 159-164.

Галушка З. І. Стратегічний менеджмент : навчально-методичний посібник / З. І. Галушка, І. Ф. Комарницький. – Чернівці : Рута, 2006. – 248 с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління : навч.-метод. посібник / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська, Ю. М. Ратушний. – К. : КНЕУ, 2001. – 232 c.

Leavitt M. Medscape’s response to the Institute of Medicine Report: Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century / M. Leavitt // Med. Gen.

Med. – 2001. – № 3(2). – Р. 2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-20

Як цитувати

Роговий, А., & Ремньова, Л. . (2023). Концептуальні засади стратегічного управління сферою охорони здоров’я. Науковий вісник Полісся, (2 (25), 20–32. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-20-32

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ