Особливості діяльності аграрного підприємництва в умовах децентралізації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-46-58

Ключові слова:

аграрне підприємництво; розмір підприємства; агрохолдинги; організаційно-правові форми господарювання; децентралізація; розвиток громад; доходи громад

Анотація

У статті досліджено особливості розвитку аграрного підприємництва під впливом посилення ролі місцевих органів влади, зміни нормативно-правової бази щодо земельних ресурсів. 83 % земель України використовуються в сільськогосподарських цілях. Зміна власності на землю, перетворення системи управління в державі, постійний попит на аграрну продукцію сприяло диференціації підприємницьких
структур і їхніх потенційних спроможностей. Господарський рівень аграрного сектору представлений малими, середніми і великими підприємствами. Доведено, що суб’єкти господарювання в сільському господарстві з кількістю працюючих від 10 до 249 осіб
формують основну частину доходу галузі. З’ясовано, що найбільші перетворення в період децентралізації в аграрному бізнесі зазнали державні підприємства, виробничі кооперативи, господарські товариства. Надано об’єктивну оцінку діяльності агрохолди-
нгів і визначено їхній вплив на місцевий розвиток.
В умовах децентралізації управління в громадах доцільно розробити проєкти активізації підприємницької діяльності. Для формування спроможної громади необхідно: створити належне підприємницьке середовище, інвестиційний клімат, запропонувати проєкти розвитку земель, які знаходяться в межах громади. Запровадити в практику стратегічне управління існуючими і створення нових комунальних підприємств з метою забезпечення доходу у спеціальний бюджет громади. Сформувати бюджет участі для планування розвитку сільських територій і підтримки ініціативи її мешканців.

Біографія автора

Олена Шебаніна, Миколаївський національний аграрний університет

доктор економічних наук, професор

Посилання

Навіщо децентралізація? [Електронний ресурс] : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VII. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/about.

Про підприємництво [Електронний ресурс] : Закон України від 26.02.91 № 785-XII. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text.

Могильний О. М. Трансформація організаційно-правових форм сільського господарства: від багатоукладності до латифундації / О. М. Могильний // Економіка АПК. – 2021. – № 1. – С. 15–27.

Олійник Т. Г. Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного підприємництва в Миколаївській області / Т. Г. Олійник // Економіка та держава. – 2018. – № 4. –

С. 76–79.

Кецмур Б. Бюджети громад: як добитися ефективності [Електронний ресурс] / Божена Кецмур. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/

-budzeti-gromad-ak-dobitisa-efektivnosti.html.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Трутенко Г. О. Розвиток підприємницької діяльності в сільському господарстві України / Г. О. Трутенко // Економіка АПК. – 2021. – № 1. – С. 103–112.

Агрохолдинги України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tripoli.land/agrokholdingi-ukrainy.

Приватизація аграрних державних підприємств: які активи підуть з молотка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agropolit.com/spetsproekty/646-

privatizatsiya-agrarnih-derjavnih-pidpriyemstv-yaki-aktivi-pidut-z-molotka.

Червен І. В. Важливі напрями і проблемні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні / І. В. Червен, С. І. Павлюк // Вісник аграрної науки

Причорномор’я. – 2018. – Вип. 4 (100). – С. 4–10.

Патицька Х. О. Напрями стимулювання економічного розвитку територіальних громад в умовах децентралізації / Х. О. Патицька // Регіональна економіка. – 2018. – № 4. – С. 39–48.

Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин [Електронний ресурс] : Постанова Каб. Міністрів України від 16.11.2020 р. № 1113.

– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1113-2020-%D0%BF#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-20

Як цитувати

Шебаніна, О. (2023). Особливості діяльності аграрного підприємництва в умовах децентралізації. Науковий вісник Полісся, (2 (25), 46–58. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-46-58

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ