Теоретичні засади інновацій у агропродовольчій сфері

Автор(и)

  • Наталія Котвицька Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0864-1470

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-59-76

Ключові слова:

інновації; інноваційний розвиток; інноваційна діяльність; інноваційні технології; агропродовольча сфера

Анотація

У статті проведено аналіз інноваційної активності в агропродовольчій сфері на сучасному етапі. Наведено основні проблеми та недоліки інноваційного розвитку в зазначеній галузі, розглянуто найбільш впливові чинники, які тимчасово зупиняють розвиток та впровадження інноваційних технологій у агропромисловість.
Основними завданнями дослідження визначено такі: проаналізувати процеси інноваційного розвитку в агропромисловій галузі господарства в Україні; виявити основні недоліки та проблеми, які спричиняють гальмування інноваційного розвитку в цій галузі; навести чинники, які сприятимуть розвитку інноваційних процесів в українських агропідприємствах. Запропоновані інновації, зокрема, підтримку в галузях селекції, нанотехнологій та генної інженерії мають значний потенціал для покращення ефективності та стійкості виробництва, активності в агропродовольчій сфері України.

Біографія автора

Наталія Котвицька, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри економіки, фінансів та обліку

Посилання

Що таке Agriculture 4.0? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://proagrica.com/news/what-is-agriculture-4-0/.

Agriculture 4.0 – the future of farming technology [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2018/feb/

agriculture-4-0--the-future-of-farming-technology.html.

Leading the IoT, Gartner, 2017.

Bradley J. Embracing the Internet of Everything To Capture Your Share of $14.4 Trillion. More Relevant, Valuable Connections Will Improve Innovation,

Productivity, Efficiency & Customer Experience [Electronic resource] / Joseph Bradley, Joel Barbier, Doug Handler. – 2013. – Accessed mode: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoE_Economy.pdf.

Forecast market value of precision agriculture worldwide from 2021 to 2027 [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.statista.com/statistics/721921/

forecasted-market-value-of-precision-farming-worldwide/.

Шубравська О. В. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки Ук-

раїни: теоретико-методологічний аспект / О. В. Шубравська // Економіка України.

– 2012. – № 1. – С. 27-35.

Жураковська Л. А. Щодо державної підтримки розвитку сільськогосподар-

ського дорадництва в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс] / Л. А. Жу-

раковська ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу:

https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-derzhavnoi-pidtrimki-rozvitkusilskogospodarskogo-

doradnictva-v.

Янченко З. Б. Інноваційний потенціал підприємства: термінологічні під-

ходи та змістовне наповнення / З. Б. Янченко // Бізнес-навігатор. – 2013. – № 2. –

С. 65-69.

Determinants of the Innovative and Investment Development of Agriculture /

N. V. Trusova, O. V. Hryvkivska, N. M. Kotvytska, S. A. Nesterenko, T. I. Yavorska,

O. V. Kotyk // International journal of Agricultural Extension. – 2021. – Special Issue. –

Рр. 81-100.

The global competitiveness index 4.0 Methodology and technical notes.

(2021). The global Competitiveness Report 2021. (pp. 631–647) [Electronic resource].

– Accessed mode: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/04 Backmatter/

%20Appendix%20C.рdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-20

Як цитувати

Котвицька, Н. (2023). Теоретичні засади інновацій у агропродовольчій сфері. Науковий вісник Полісся, (2 (25), 59–76. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-59-76

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ