Еволюційні імперативи формування і тенденцій розвитку економіки конкурентоспроможної аквакультури в умовах євроінтеграції та продовольчих викликів

Автор(и)

  • Андрій Андрущенко Національного університету біоресурсів і природокористування України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-77-88

Ключові слова:

аквакультура; конкурентоспроможність; інновації; циркулярна економіка; рибне господарство; галузь; розвиток; інвестиції; євроінтеграція; виклики

Анотація

У статті розкрито вплив новітніх тенденцій на розвиток економіки конкурентоспроможної аквакультури. З’ясовано, що в умовах навіть надзвичайних продовольчих викликів аквакультура може ще більше покращувати свої екологічні показники й тим самим сприяти досягненню цілей Європейської Зеленої угоди та пов’язаних із нею стратегій, зокрема і стратегії «Від ферми до виделки». Обґрунтовано, що аквакультура відіграє особливу роль у сприянні переходу до сталих продовольчих систем, а також сприяє розвиткові біоекономіки та циркулярної економіки саме через використання відновлюваних водних ресурсів, а також зменшенню забруднення. Надано наукові пропозиції до розроблення проєкту «Концепції відновлення аквакультури» та впровадити у практичну діяльність в Україні.

Біографія автора

Андрій Андрущенко, Національного університету біоресурсів і природокористування України

аспірант кафедри глобальної економіки

Посилання

Стратегічні настанови для більш сталої та конкурентної аквакультури ЄС на період 2021–2030 рр. Повідомлення від Єврокомісії Європейському парламентові, раді та економічному та соціальному комітетові та комітетові регіонів. – Брюссель, 2021.

Про Спільну рибну політику. Регламент ЄС від 11.12.2013 № 1380/2013 Європейського Парламенту та ради із змінами до Регламентів ЄС № 1954/2003

та ЄС № 1224/2009 та скасування Регламентів Ради № 2371/2002 та (ЄС) № 639/2004 та Рішення ради 2004/585/ЄС // Офіційний вісник Європейського

Співтовариства. – L354/22.

Vdovenko N. M. Mechanisms of regulatory policy application in agriculture / N. M. Vdovenko // Economic Annals-XXI. 2015. № 5–6. С. 53–56.

Вдовенко Н. М. Методологізація галузевого державного управління на шляху адаптації економіки до умов та вимог Європейського Союзу / Н. М. Вдове-

нко // ScienceRise. – 2015. – № 5/3 (10). – С. 39–44.

Vdovenko, N.M., Korobova, N.M. Methods of state regulation of agricultural sector in terms of the orientation of the economy to safety and quality standards /

N. M. Vdovenko // Wspolraca Europejska. – 2015. – № 3(3), Vol. 3. – C. 68–80.

Маргасова В. Стратегія державної підтримки інноваційних технологій розвитку агропромислового комплексу в умовах інформаційної безпеки / В. Маргасова, О. Шевцова // Науковий вісник Полісся. – 2022. – № 1 (24). – С. 23–37.

Вдовенко Н. М. Глобальні пріоритети сталого виробництва сільськогосподарської продукції / Н. М. Вдовенко // Innovative solutions in modern science. –

– № 4 (4). – С. 3–17.

Детальний аналіз економічних показників сектору аквакультури ЄС. Науковий, Технічний та Економічний комітет з рибного господарства (STECF) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic.

Directive 2014/89/EU із створення схеми з морського просторового планування.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-20

Як цитувати

Андрущенко, А. (2023). Еволюційні імперативи формування і тенденцій розвитку економіки конкурентоспроможної аквакультури в умовах євроінтеграції та продовольчих викликів. Науковий вісник Полісся, (2 (25), 77–88. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-77-88

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ