Еволюційні засади регулювання рибного господарства в умовах надзвичайних викликів

Автор(и)

  • Андрій Тишечко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-89-99

Ключові слова:

національна економіка; регулювання; рибне та сільське госпо- дарство; інвестиції; інвестиційний процес; інструменти регулювання; галузь; рибаль- ство; аквакультура; агропромисловий комплекс

Анотація

У статті досліджено вплив еволюційних тенденцій розвитку галузі рибного господарства в системі агропромислового комплексу. З'ясовано, що в умовах воєнних дій, природних катастроф, можуть знадобитися додаткові заходи регулювання для забезпечення безпеки працівників рибного господарства та збереження навколишнього середовища. Запропоновано шляхи вирішення та впровадження ефективних механізмів контролю та регулювання, які сприятимуть розвитку сталого рибного господарства. Надано наукові пропозиції до розроблення проєкту «Державної
стратегії розвитку галузі рибного господарства на період до 2030 року», з урахуванням економічних викликів, які стоять перед Україною і світом щодо національної та продовольчої безпеки в умовах сучасної економіки і глобальної конкуренції.

Біографія автора

Андрій Тишечко , Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант кафедри глобальної економіки

Посилання

Григор’єва Х. А. Державна підтримка сільського господарства України: проблеми правового забезпечення : монографія / Х. А. Григор’єва. – Х. : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 596 с.

Strategic management of the investment process in the sector (for example, agricultural enterprises and the food industry / S. Zakharin, S. Stoyanova-Koval,

I. Kychko, V. Marhasova, I. Shupta // Journal of Optimization in Industrial Engineering. – 2021. – Vol. 14. – Pр. 185-194.

Інновації в системі стратегічного управління безпекою національної економіки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації / І. В. Охріменко, Н. М. Вдовенко, Є. І. Овчаренко, І. А. Гнатенко // Економіка та держава. – 2021. – № 8. – С. 4–9. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.4.

Маргасова В. Стратегія державної підтримки інноваційних технологій розвитку агропромислового комплексу в умовах інформаційної безпеки / В. Маргасова, О. Шевцова // Науковий вісник Полісся. – 2022. – № 1(24). – С. 23-37.

Вдовенко Н. М. Методологізація галузевого державного управління на шляху адаптації економіки до умов та вимог Європейського Союзу / Н. М. Вдове-

нко // ScienceRise. – 2015. – № 5/3 (10). – С. 39–44.

Management mechanism of agrarian economic system: composition, functioning and factors of development in Ukraine / N. Vdovenko, V. Baidala,

N. Burlaka, A. Diuk // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – Vol. 16, Issue 4. – Pр. 186–200.

Маргасова В. Базові методичні підходи до обліку і контролю витрат при формуванні біологічних активів рослинництва й тваринництва на агропродовольчому ринку / В. Маргасова, Н. Вдовенко, І. Марченко // Економічний аналіз. – 2022. – Т. 32, № 4. – С. 207–216. – DOI: https://doi.org/10.35774/econa2022.04.207.

Вдовенко Н. М. Глобальні пріоритети сталого виробництва сільськогосподарської продукції / Н. М. Вдовенко // Innovative solutions in modern science. –

– № 4 (4). – С. 3–17.

Лук’яненко О. Д. Потенціал рибальства в глобальній економіці / О. Д. Лук’яненко // Вісник Хмельницького національного університету. Сер.: Економічні науки. – 2020. – № 4, Т. 2. – С. 7–12.

Vdovenko N. M. Methods of state regulation of agricultural sector in terms of the orientation of the economy to safety and quality standards / N. M. Vdovenko,

N. M. Korobova // Wspolraca Europejska. – 2015. – № 3 (3), Vol. 3. – C. 68–80.

Vdovenko N. M. Mechanisms of regulatory policy application in agriculture / N. M. Vdovenko // Economic Annals-XXI. – 2015. – № 5–6. – С. 53–56. – DOI:

http://dx.doi.org/10.21003/ea.

Базові засади розвитку рибальства та аквакультури в умовах трансформаційних процесів / М. О. Федоренко, Н. М. Вдовенко, С. С. Павлюк, О. А. Дюдяєва

// Водні біоресурси та аквакультура. – 2020. – Вип. 2. – C. 47–57.

Lukyanenko A. Global Motivations and Aquaculture Development Trends / A. Lukyanenko // Green, Blue & Digital Economy Journal. – 2020. – Vol. 1, No. 2. –

Рр. 132–139.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-20

Як цитувати

Тишечко , А. (2023). Еволюційні засади регулювання рибного господарства в умовах надзвичайних викликів. Науковий вісник Полісся, (2 (25), 89–99. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-89-99

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ