Економічний потенціал регіону як стимулятор інтенсифікації розвитку регіональних економічних систем в умовах цифровізації

Автор(и)

  • Світлана Тульчинська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-1409-3848
  • Марта Дергалюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-8791-9121

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-114-123

Ключові слова:

потенціал; економічний потенціал; економічний потенціал регі- ону; інтенсифікація розвитку; цифрова економіка; цифровізація

Анотація

З’ясовано, що немає єдиної думки щодо структури економічного потенціалу регіону, виявлено існування різних поглядів на його структуризацію, а також введення в науковий простір такого трактування потенціалу, який відповідає новим економічним умовам, що базуються на стрімкому розвитку інформатизації та цифрових технологій. Це засвідчує необхідність всебічного дослідження процесів формування, функціонування та використання економічного потенціалу регіону як стимулятора інтенсифікації розвитку в сучасних умовах цифрової трансформації. Проведено
аналіз поглядів щодо структуризації економічного потенціалу регіону показав, що вони мають суттєві відмінності й на сьогодні не має єдиного погляду на це питання. Водночас виявлена певна схожість, яка дозволила згрупувати досліджувані підходи. У межах цього дослідження з’ясовані основні тенденції та характеристика впливу цифровізації, виявлені фактори та їхні прояви на потенціал. З’ясовано, що цифровізація є
основою, що безпосередньо впливає на регіональний розвиток та рівень його потенціалу, від якого своєю чергою залежить готовність приєднуватися та використовувати нові знання, інформацію, інновації. Доведена провідна роль регіону та його потенціалу як бази формування нових підходів до питань розвитку в умовах цифрової трансформації за рахунок зміщення акцентів на нематеріальні фактори, людські ресурси, інституції, нематеріальну частку складових регіонального потенціалу та внутрішню природу факторів інтенсифікації його розвитку.

Біографії авторів

Світлана Тульчинська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки і підприємництва

Марта Дергалюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Дослідження рівня використання економічного потенціалу регіону : монографія / за ред. В. Ф. Семенова, О. І. Руденко. – Одеса : Одеський нац. екон.

ун-т, 2012. 150 с.

Карчева Г. Т. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки / Г. Т. Карчева, Д. В. Огородня, В. А. Опенько // Фінансовий простір. – 2017. – № 3 (27). – С. 13-21.

Краус Н. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Краус, О. П. Голобородько, К. М.

Краус // Ефективна економіка. – 2018. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf.

Лешанич С. Є. Формування складових економічного потенціалу регіону / С. Є. Лешанич // Моделювання регіональної економіки. – 2013. – № 2. – С. 319–328.

Макаренко М. В. Економічний потенціал регіону як основа його розвитку / М. В. Макаренко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 34. – С. 12-18.

Попело О. В. Аналіз ресурсного потенціалу регіонів України / О. В. Попело // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2018. – Вип. 2(14). – С. 64-83.

Тульчинська С. О. Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів України : монографія / С. О. Тульчинська. – Херсон :

Вид-во «ПП Вишемирський В.С.», 2014. – 210 с.

Тульчинська С. О. Розвиток інтелектуально-інноваційної системи регіонів в умовах становлення економіки знань / С. О. Тульчинська // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 16. – С. 28-31.

Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – 2-ге вид. – К. : КНЕУ, 2006. – 316 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-20

Як цитувати

Тульчинська, С. ., & Дергалюк, М. . (2023). Економічний потенціал регіону як стимулятор інтенсифікації розвитку регіональних економічних систем в умовах цифровізації. Науковий вісник Полісся, (2 (25), 114–123. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-114-123

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА