Інтеграційні процеси на фінансовому ринку як умова підвищення конкурентоспроможності його учасників

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-178-189

Ключові слова:

фінансовий ринок; інтегрований фінансовий посередник; інтеграційні процеси; диверсифікація; конкурентоспроможність; клієнтоорієнтованість

Анотація

У статті розкрито роль та значення інтеграційних процесів на фінансовому ринку для забезпечення конкурентоспроможності його учасників. Визначено, що основними критеріями підвищення конкурентоспроможності є диверсифікація діяльності, клієнтоорієнтований підхід і сформована система забезпечення функціонування інтегрованої бізнес-моделі. Зазначено, що фінансове інтеграційне утворення збільшує можливості для диверсифікації і швидкого реагування на раптові виклики і зміни на ринку, зменшуючи негативний вплив ризиків. Встановлено, що інтеграційні процеси на фінансовому ринку забезпечують не тільки реалізацію клієнтоорієнтованого підходу, а й управління цінністю клієнтів, яке ґрунтується на залученні та утриманні їх протягом усього життя. Визначено, що конкурентні переваги реалізуються через зниження витрат на надання послуг, зростання кількості послуг, які припадають на одного клієнта, і як наслідок збільшення рентабельності бізнесу.

Біографії авторів

Олена Панченко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Олена Базілінська, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Посилання

Альошина Л. Є. Активізація інтеграційних процесів у взаємовідносинах банків і страхових організацій / Л. Є. Альошина, Л. О. Петик // Фінанси України. –

– № 6. – С. 107-113.

Донецкова О. Ю. Банкострахование : учебное пособие / О. Ю. Донецкова, Е. А. Помогаева. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 84 с.

Зубарєв В. Банк і страхування: «за» і «проти» / В. Зубарєв // Вісник НБУ. – 2004. – Листопад. – С. 32-38.

Клапків Ю. Банкострахування: нові виклики та можливості / Ю. Клапків, В. Тринчук // Страхова справа. – 2014. – № 3. – С. 55–59.

Козьменко С. М. Теоретичне підґрунтя банківсько-страхової інтеграції // С. М. Козьменко, К. В. Багмет // Вісник НБУ. – 2012. – № 2. – С. 22–27.

Пікус Р. В. Технологія збуту страхових продуктів через мережі банків в Україні / Р. В. Пікус, Г. І. Олійник // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 57–60.

Еш С. М. Фінансовий ринок / С. М. Еш. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 528 с.

Базілінська О. Я. Концептуальні засади розвитку банківсько-страхової взаємодії в сучасних умовах / О. Я. Базілінська, О. І. Панченко // Наукові записки

НаУКМА. – 2021. – Т. 6, вип. 1. – С. 14-21.

Тринчук В. В. Зарубіжний досвід розвитку банкострахування / В. В. Тринчук, В. В. Кучеренко // Вісник Сумського національного аграрного університету.

Серія: Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 4(71). – С. 166–170.

Фурман В. М. Стратегічні альянси страхових компаній та банків: зарубіжний досвід та перспективи створення в Україні / В. М. Фурман // Страхова справа.

– 2002. – № 3(7). – С. 88-90.

Ширинян Л. Метод рационализации формирования уставного фонда страховых компаний Украины / Л. Ширинян // Экономика Украины. – 2006. –

№ 11. – С. 27-35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-20

Як цитувати

Панченко, О. ., & Базілінська, О. . (2023). Інтеграційні процеси на фінансовому ринку як умова підвищення конкурентоспроможності його учасників. Науковий вісник Полісся, (2 (25), 178–189. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-178-189

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ