Іпотечне кредитування: тенденції та перспективи розвитку в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-206-221

Ключові слова:

іпотека; іпотечне кредитування; житлова нерухомість; первин- ний ринок нерухомості; вторинний ринок нерухомості

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних засад розвитку іпотечного кредитування в Україні. У роботі досліджені економічні та юридичні аспекти сутнісної основи іпотеки та іпотечного кредитування; виділені три підходи до розуміння іпотеки: іпотека як механізм чи спосіб кредитування під заставу; іпотека як процес надання кредиту під заставу; іпотека як застава нерухомого майна.
Проаналізована поточна ситуація з іпотечного кредитування, зокрема в розрізі таких індикаторів: обсяг виданих іпотечних кредитів, сума іпотеки, кількість іпотечних кредитів, максимальна кількість учасників ринку. Період дослідження в роботі – 2017-2021 рр. У статті проведено аналіз таких показників житлового іпотечного кредитування, як: індикатори купівельної активності населення на ринку житла, індекси цін на житло на первинному та вторинному ринку, іпотечне житлове кредитування фізичних осіб на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості в розрізі валют. У роботі проведено порівняльний аналіз умов надання іпотечного кредитування банками-лідерами відповідно до рейтингу стійкості, що формується на основі індикаторів стресостійкості, лояльності вкладників, оцінки аналітиків, місця в рейтингу за депозитами фізичних осіб.
Проведений аналіз особливостей функціонування ринку іпотечного житлового кредитування в Україні дозволив сформувати ключові напрями активізації даного виду кредитування за участі держави та з боку банківського сектору: зміцнення законодавчої бази з аспектів іпотечного кредитування; фінансування урядових пільгових програм для населення України; впровадження та розвиток мотиваційних механізмів з
боку уряду; запровадження механізму надання місцевим органам влади земельних ділянок для забудовників за цінами нижче ринкових через зниження собівартості житлової нерухомості; участь банківського сектору в пільгових державних програмах кредитування населення в розрізі житлової іпотеки; реалізація та розвиток механізмів здешевлення іпотечного житлового кредитування на основі ранжування відсоткових
ставок за іпотечним житловим кредитом з урахуванням скорингу позичальника.

Біографії авторів

Юлія Гуменна, Сумський державний університет

кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри фінансових технологій і підприємництва

Дар’я Луценко, Сумський державний університет

Студент, кафедра фінансових технологій і підприємництва

Юрій Петрушенко, Сумський державний університет

Доктор економічних наук, професор завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

Марина Бричко, Сумський державний університет

Кандидат економічних наук, доцент старший викладач кафедри фінансових технологій і підприємництва

Посилання

Hnatkivskyi, B. (2009). Funktsionuvannia systemy ipotechnoho kredytuvannia v Ukraini [Functioning of the mortgage lending system in Ukraine]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini – Formation of Market Economy in Ukraine, 19, 179–187.

Davydenko, D.O. (2016). Protses formuvannia yak sposib podolannia problem finansuvannia zhytlovoi nerukhomosti [The formation process as a way to overcome

the problems of financing residential real estate]. III mizhnarodnа naukovo-praktychnа konferentsiiа – III International Scientific and Practical Conference (рр. 132-134). “Helvetyka” Publishing House.

Denysenko, M.P., Liubunia, O.S., Kirieieva, O.I. (2005). Ipotechne kredytuvannia [Mortgage lending]. Center for Educational Literature.

Ofitsiinyi sait MinfinMedia (2021). [Official site of the MinfinMedia]. www.minfin. com.ua. https://minfin.com.ua/banks/rating.

Ievtukh, A. (2000). Ipoteka yak skladova rynkovoho mekhanizmu hospodariuvannia [Mortgage as a component of the market economy mechanism]. Ekonomika

Ukrainy – Economy of Ukraine, 1, 65-69.

Ofitsiinyi sait Konfederatsii Budivelnykiv Ukrainy (2021). [Official site of the Confederation of Builders of Ukraine]. http://kbu.org.ua. http://kbu.org.ua.

Lahutin, V.D. (2002). Kredytuvannia: teoriia i praktyka [Lending: theory and practice]. Znannia.

Mochernyi, S.V. (1995). Ekonomichnyi slovnyk-dovidnyk [Economic dictionary-reference]. Femina.

Banky vydaly vdvichi bilshe ipotechnykh kredytiv, nizh torik [Banks issued twice as many mortgage loans than last year]. (2021). www.epravda.com.ua.

https://www.epravda.com.ua/news/2021/09/10/677690.

Business. Euro zone banks raised bar for mortgages in third quarter. (2021). www.reuters.com. https://www.reuters.com/business/euro-zone-banks-raised-barmortgages-third-quarter-ecb-says-2021-10-26.

Euro area bank lending survey. (2021). www.ecb.europa.eu.https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/ecb.blssurvey2021q2~

b868c78ada.en.html.

Konstytutsiia Ukrainy № 254к/96-ВР [The Constitution of Ukraine]. (1996). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%

D1%80#Text.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy № 435-IV [The Civil Code of Ukraine]. (2003). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy № 436-IV [The Economic Code of Ukraine]. (2003). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Zemelnyi kodeks Ukrainy № 2768-III [The Land Code of Ukraine]. (2002). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text.

Pro ipoteku [On Mortgage]. № 898-IV (2003), Law of Ukraine on June 5, 2003 № 898-IV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#Text.

Pro harantuvannia rechovykh prav na obiekty nerukhomoho maina, yaki budut sporudzheni v maibutnomu [On guaranteeing property rights to real estate objects that will be built in the future], Law of Ukraine on August 15, 2022 № 2518-IX. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2518-20#Text.

Mortgages in Europe - statistics & facts. (2021). www.statista.com. Retrieved from https://www.statista.com/topics/3926/mortgages-in-europe/#dossierKeyfigures.

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Official website of the Ministry of Finance of Ukraine]. (2021). www.mof.gov.ua. https://mof.gov.ua/uk.

Ofitsiinyi sait Ministerstva yustytsii Ukrainy [Official website of the Ministry of Justice of Ukraine]. (2021). www.minjust.gov.ua. https://minjust.gov.ua.

Natsionalnyi Bank Ukrainy. Zvit pro finansovu stabilnist [National Bank of Ukraine. Report on financial stability]. (2021). www.bank.gov.ua. https://bank.gov.ua/

admin_uploads/article/FSR_2021-H1.pdf.

Ukrainska pravda [Ukrainian truth]. (2021). www.epravda.com.ua. https://www.epravda.com.ua/news/2021/09/10/677690.

OLX nerukhomist. Shcho take ipoteka: prostymy slovamy [ОLX real estate. What is a mortgage: in simple words]. (2021). www.blog.olx.ua. https://blog.olx.ua/

/shho-take-ipoteka-prostimi-slovami.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyka Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. (2021). www.ukrstat.gov.ua. http://www.ukrstat.

gov.ua.

Ofitsiinyi sait derzhavnoho oshchadnoho banku Ukrainy [Official website of the State Savings Bank of Ukraine]. (2021). www.oschadbank.ua. https://www.oschadbank.ua.

Ofitsiinyi sait aktsionernoho banku «UKRHAZBANK» [Official website of JSC "UKRGASBANK"]. (2021). www.ukrgasbank.com. https://www.ukrgasbank.com.

Ofitsiinyi sait aktsionernoho tovarystva «PryvatBank» [Official website of the JSC "PrivatBank"]. (2021). www.kredobank.com. https://kredobank.com.ua.

Ofitsiinyi sait aktsionernoho banku «KREDOBANK» [Official website of the JSC KREDOBANK]. (2021). www.kredobank.com.ua. https://kredobank.com.ua.

Ofitsiine Internet-predstavnytstvo Natsionalnoho banku Ukrainy [Official Internet representation of the National Bank of Ukraine]. (2021). www.bank.gov.ua.

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-20

Як цитувати

Гуменна, Ю. ., Луценко, Д. ., Петрушенко, Ю. ., & Бричко, М. . (2023). Іпотечне кредитування: тенденції та перспективи розвитку в Україні. Науковий вісник Полісся, (2 (25), 206–221. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-206-221

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ