Механізм сталого водокористування у повоєнній відбудові

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-2(27)-9-23

Ключові слова:

водні ресурси, сталий розвиток, водокористування, безпека водокористування, повоєнна відбудова, механізми водокористування, еколого-економічні принципи, еколого-економічні інструменти

Анотація

У статті досліджується проблематика водокористування в орієнтирах повоєнної відбудови країни. Існує об’єктивна потреба у розробці механізму водокористування на принципах сталого розвитку та протидії змінам клімату, формулюванні принципів еколого-економічного управління сталим водокористуванням, визначенні та оцінці еколого-економічних інструментів функціонування механізму сталого водокористування. Охарактеризовано екологічні наслідки війни для довкілля та його компонент – водних об’єктів, ґрунтів, атмосферного повітря. Екологічна ситуація в Україні, зокрема у частині водозабезпечення та водокористування яка загострилась під час війни, обумовлює розробку програм та заходів повоєнної відбудови які зосереджуються на сталій відбудові, збереженні води, дотриманні норм санітарії та гігієни, продовольчій та енергетичній безпеці, пом’якшенні наслідків зміни клімату. Визначено концептуальні підходи та механізми забезпечення сталого водокористування у системі повоєнного відновлення.

Біографії авторів

Жанна Дерій, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, обліку і оподаткування

Оксана Мініна, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

Наталія Шадура-Никипорець, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

Юлія Грицку-Андрієш, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, докторантка кафедри економіки, обліку і оподаткування

Посилання

Khvesyk, M.A. (Ed). (2022). Determinanty staloho hospodariuvannia [Determinants of sustainable management]. Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy».

Khvesyk, M.A. (Ed). (2021). Traiektoriia staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku: problemy ta priorytety: natsionalna dopovid [Trajectory of sustainable develop-ment of Ukraine until 2030: problems and priorities: national report]. DU IEPSR NAN Ukrainy.

Khvesyk, M.A. (Ed). (2022). Stsenarno-synerhetychni dominanty ekolohobezpechnoho pryrodokorystu-vannia [Scenario-synergistic dominants of ecologically safe nature use]. Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy».

Nebrat, V.V. (2023). Vidbudova dlia rozvytku: zarubizhnyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Reconstruction for development: foreign experience and Ukrainian perspectives]. DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy». http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/08/Reconstruction-for-development.pdf.

Derii, Zh., Butenko, N., Zosymenko, T. (2021). Vprovadzhennia kontseptsii tsyrkuliarnoi ekonomiky [Implementation of the concept of circular economy]. Problemy ta perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of eco-nomics and management, (1(25)), 54–62. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-54-62.

Hrytsku, V., Derii, Z. (2022). Ecological consequences of war in Ukraine. Present Environment and Sustainable Development, 56-57. https://ibn.idsi.md/ vizualizare_articol/158385.

Vodnyi kodeks Ukrainy [Water Code of Ukraine]. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Dyrektyva 2000/60/IeS Yevropeiskoho Parlamentu i Rady "Pro vstanov-lennia ramok diialnosti Spivtovarystva v haluzi vodnoi polityky" vid 23 zhovtnia 2000 roku [Directive 2000/60/EC of the European Parliament and the Council "On establishing the framework of Community activities in the field of water policy" dated October 23, 2000]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_962#Text.

Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku [On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period until 2030], Decree of the President of Ukraine № 722/2019 (dated September 30, 2019). https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/722/2019#Text.

Dopovid pro hlobalni ryzyky [Report on global risks]. https://www.weforum.org/ reports/global-risks-report-2023.

Ekozahroza [Eco-threat]. (n.d.). https://ecozagroza.gov.ua/damage/water.

Khvesyk, M.A. (Ed). (2013). Bezpeka vodnykh resursiv Ukrainy u hlobalnomu vymiri [Security of water resources of Ukraine in the global dimension]. Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy».

Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia derzhavnoho monitorynhu vod [On approval of the Procedure for State Water Monitoring], Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 758 (dated September 19, 2018). https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/758-2018-%D0%BF#Text.

Pro zatverdzhennia poriadkiv z pytan vidnovlennia ta rozvytku rehioniv i terytorialnykh hromad [On the approval of procedures for the restoration and development of regions and territorial communities], Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 731 (dated July 18, 2023). https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadkiv-z-pytan-vidnovlennia-ta-rozvytku-rehioniv-i-terytorialnykh-s731-180723.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-12

Як цитувати

Дерій, Ж., Мініна, О. ., Шадура-Никипорець, Н. ., & Грицку-Андрієш, Ю. (2023). Механізм сталого водокористування у повоєнній відбудові. Науковий вісник Полісся, (2(27), 9–23. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-2(27)-9-23

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ