Фінансова політика держави в напряму підвищення рівня цифрової фінансової грамотності населення України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-2(27)-221-237%20

Ключові слова:

фінансова політика держави; цифрова фінансова грамотність; цифрові фінансові продукти; цифрові технології; цифровізація фінансового сектору; стратегія

Анотація

У статті досліджено вплив цифрової трансформації економіки та суспільства, а також швидкого впровадження цифрових технологій на фінансовому ринку на рівень цифрової фінансової грамотності населення. Проаналізовано основні положення стратегічних напрямів фінансової політики України та країн Європейського Союзу в напряму підвищення цифрової і фінансової грамотності населення. Досліджено  показники оцінки рівня цифрової і фінансової грамотності населення України. Виявлено, що значну роль в реалізації заходів державної фінансової політики у сфері підвищення рівня цифрової фінансової грамотності населення відіграють центральні органи державної виконавчої влади, які створюють правове поле для цифровізації фінансового ринку. Зазначено, що рівень цифрової фінансової грамотності населення є драйвером розвитку національної економіки, стабілізації функціонування фінансової системи в повоєнний період, індикатором досягнення соціальної рівності і справедливості та потребує розробки Національної Стратегії розвитку цифрової фінансової грамотності населення України.

Біографія автора

Олена Парубець, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Kraus, К., Кraus, N, Pochenchuk, G. (2022). Instytutsionalni aspekty ta tsyfrovizatsiia finansovoi inkliuzii v natsionalnii ekonomitsi [Institutional aspects and digitalization of financial inclusion in the national economy]. Innovation and sustaina-bility, (2), 18-28. https://doi.org/10.31649/ins.2022.2.18.28.

Prykaziuk, N., Khodakivska, Yu. (2023). Tsyfrova finansova hramotnist: kom-ponenty ta metody pidvyshchennia [Digital financial literacy: components and meth-otds of enhancement]. Innovation and Sustainability, (2), 31-37.

Brechko, O. (2019). Finansova i tsyfrova hramotnist, yak bazovi skladovi rozvytku suchasnoho informatsiinoho suspilstva [Financial and digital literacy as basic components of the development of the modern information society]. Rehionalni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy – Regional Aspects of Productive Forces Development of Ukraine, 24, 129-135.

Long, T.Q., Morgan, P.J., Yoshino, N. (2023). Financial literacy, behavioral traits, and ePayment adoption and usage in Japan. Financial Innovation, 9, 101 https://doi.org/10.1186/s40854-023-00504-3

Pshenychna, M. (2023). Trends in the development of financial inclusion in wartime conditions: problems, achievements, international experience. Transfor-mation of Ukraine's Economy: Formation of an Inclusive Economy System and Func-tionality of Financial Inclusion (рр. 170-182). Riga, Latvia: Baltija Publishing.

Finansova hramotnist, finansova inkliuziia ta finansovyi dobrobut v Ukraini u 2021. Zvit za rezultatamy doslidzhennia [Financial literacy, financial inclusion and financial well-being in Ukraine in 2021. Report based on research results]. (2021). https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Research_Financial_Literacy_Inclusion_Welfare_2021.pdf?v=4.

Global Findex. The World Bank. (n.d.). http://surl.li/qxtpx.

Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku [About the Sustain-able Development Goals of Ukraine for the period until 2030], Decree of the President of Ukraine dated September 30, 2019 № 722/2019. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/722/2019#Text.

Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy [Strategy for the development of the financial sector of Ukraine]. (n.d.). https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_finsector_NBU.pdf?v=7.

Pro skhvalennia Stratehii tsyfrovoi transformatsii sotsialnoi sfery [On the ap-proval of the Strategy of digital transformation of the social sphere], Order of the Cabi-net of Ministers of Ukraine dated October 28, 2020. № 1353-р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1353-2020-%D1%80#n10.

Pro Plan realizatsii Stratehii kiberbezpeky Ukrainy [About the Cyber Security Strategy Implementation Plan of Ukraine], Decision of the National Security and De-fense Council of Ukraine dated December 30, 2021. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/n0087525-21#n16.

Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy [Ministry of Digital Transfor-mation of Ukraine]. (n.d.). https://thedigital.gov.ua.

Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. (n.d.). https://bank.gov.ua.

Orhanizatsiia ekonomichnoho spivrobitnytstva ta rozvytku [Organisation for Economic Co-operation and Development]. (n.d.). https://www.oecd.org/about.

2030 Digital Compass: the European way for the Digital. (n.d.). http://surl.li/ezpgg.

Digital Education Action Plan (2021-2027). European Commission. (2020). URL: https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan.

Parubets, O., Sadchykova, I., Kalchenko, O., Tarasenko, O. (2022). Fi-nansova inkliuziia yak instrument dostupnosti naselennia do rynku finansovykh posluh krain YeS. [Financial Inclusion as an Instrument of Accessibility to Financial Services for EU Households]. Ekonomika. Finansy. Pravo – Economics. Finanсes. Law, 1/1, 11-16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-12

Як цитувати

Парубець, О. . (2023). Фінансова політика держави в напряму підвищення рівня цифрової фінансової грамотності населення України. Науковий вісник Полісся, (2(27), 221–237. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-2(27)-221-237

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ