СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Ірина Миколаївна Пліско Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7388-5645

Ключові слова:

«зелена» економіка, природні ресурси, енергетичні ресурси, торф’яна галузь, енергетична безпека

Анотація

У статті зроблено огляд стратегічних напрямків реалізації моделі «зеленої» економіки в Чернігівському регіоні. Досліджено світовий досвід видобування та використання торфу. Проаналізовано стан торф’яної галузі в Чернігівському регіоні, в результаті чого було розроблено пропозиції, які дадуть змогу підвищити рівень державного регулювання та розвитку цієї галузі.

Біографія автора

Ірина Миколаївна Пліско, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування Чернігівського національного технологічного університету

Посилання

Енергетична стратегія України на період до 2030 року : Розпорядження № 145-р від 15.03.2006 р. [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=145%E0-2006-%F0

Organization for economic cooperation and development Declaration on Green Growth, adopted at the Meeting of the Council at Ministerial Level on 25 June 2009. [C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL] [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.oecd.org/env/44077822.pdf.

European Commission. Europe 2020: a European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, COM(2010) 2020] [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://europa.eu/press_room/pdf.

Институт устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации. Центр экологической политики России. Навстречу «зеленой» экономике России (обзор) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sustainabledevelopment.ru/upload/File/Reports/ISD_UNEP_GE_Rus.pdf.

«Зеленая» экономика: глобальный тренд развития [Електронний ресурс] // KAZENERGY. Информационно-аналитический журнал. – 2013. – №2 (57). – С. 120-123. – Режим доступу: http://www.kazenergy.com/images/stories/magazines/PDF/2_2013.pdf

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України від 21.12.2010 р. № 2818-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.

Торф’яна промисловість може допомогти країні з енергобезпекою [Електронний ресурс] / Т. Ярмощук, Є. Солонина. – Режим доступу: http://ua-energy.org/post/24848.

##submission.downloads##

Як цитувати

Пліско, І. М. (2015). СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ. Науковий вісник Полісся, (1 (1), 42–48. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/47467

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА