ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В РОБОТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Людмила Вячеславівна Боярчук

Анотація


Розглянуто напрями державного регулювання зайнятості в зарубіжних країнах, Європейську стратегію зайнятості (European Employment Strategy), міжнародні стандарти, які містять специфічні вимоги у сфері соціальної відповідальності, що стосуються використання дитячої праці, тривалості робочого часу, оплати праці, застосування дисциплінарних заходів, а також неприйнятності дискримінації прав працівників. Проаналізовано основні принципи роботи служб зайнятості. Висвітлено функції Всесвітньої Асоціації державних служб зайнятості (WAPES). Проаналізовано роботу мережі EURES, яка полегшує переміщення працівників у межах Європейського Союзу та Європейського економічного простору.

Ключові слова


зайнятість населення; попит на робочу силу; пропозиція на робочу силу; ринок праці; Всесвітня Асоціація державних служб зайнятості (WAPES)

Повний текст:

PDF

Посилання


Трудовое и социальное право Европейского Союза: документы и материалы // Программа Европейского Союза Europe Aid для Российской Федерации. – М. : Права человека, 2005. – 98 с.

Офіційний сайт Державної служби зайнятості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=179362&cat_id=366755.

Офіційний сайт Державної служби зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=343406&cat_id=4713800.

Забута Н. Регулювання зайнятості населення: теорія і зарубіжний досвід / Н. Забута // Економіка. Проблеми економічного становлення. – 2009. – № 5. – С. 76-82.

Махсма М. Світові тенденції трансформації зайнятості населення в умовах глобалізації економіки / М. Махсма // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 4. – С. 10-15.

Островерхов В. Використання зарубіжного досвіду для вдосконалення концепції зайнятості України в умовах кризи [Електронний ресурс] / В. Островерхов. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Rarpsu/2009_14/Ostroverkhov.pdf .

Штанська О. В. Зарубіжний досвід взаємодії державної молодіжної політики та політики зайнятості [Електронний ресурс] / О. В. Штанська. // Державне будівництво. - 2008. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/DeBu_2008_1_80.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM