ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ВИНА В УКРАЇНІ

Валерій Петрович Ільчук, Вікторія Леонідівна Пазюк

Анотація


Проаналізований стан нормативно-правової бази та інших складових систем інституційного забезпечення ринку вина в Україні. Розкрита сутність адміністративних, економічних та соціальних важелів впливу на процеси виробництва, обігу та реалізації винної продукції.

Ключові слова


винна продукція; ринок вина; нормативно-правова база; виробництво; обіг; реалізація; закон; постанова; інституційне забезпечення; алкогольна продукція; державне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Брехов С. С. Напрями вдосконалення системи контролю за обігом спирту та алкогольних напоїв в Україні /С. С. Брехов // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2013. - № 1.- С. 14-21. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2013_1_4.pdf.

Забуранний С. В. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4316.

Задорожна Л. М. Оцінка стану інституційного забезпечення розвитку ринку інновацій в аграрній сфері [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/7/14.pdf.

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів : Закон України від 19 грудня 1995 № 481/95-ВР [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80.

Про виноград та виноградне вино : Закон України від 16.06.2005 № 2662-IV [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2662-15.

Про підтвердження відповідності : Закон України від 17 травня 2001 № 2406-III [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2406-14.

Про технічні регламенти та оцінку відповідності : Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/124-19.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877-V [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України. – Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 01.06.2000 № 1775-III [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1775-14.

Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21.06.2012 № 5007-VI [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5007-17.12. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби : Закон України від 15.09.1995 № 329/95-ВР [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/329/95%D0%B2%D1%80.

Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 червня 1996 № 236/96-ВР [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80.

Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України від 19 листопада 1992 № 2801-XII [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII [Електронний ресурс]. /Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.

Про безпечність та якість харчових продуктів : Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР [Електронний ресурс]. /Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80.

Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої : Закон України від 07.05.1996 [Електронний ресурс]./ Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/178/96-%D0%B2%D1%80.

Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001 № 2408-III [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2408-14.

Про метрологію та метрологічну діяльність : Закон України від 11.02.1998 № 113/98-ВР [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/113/98-%D0%B2%D1%80.

Конституція України ухвалена і введена в дію Верховною Радою України 28 червня 1996 року. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Коротун В. І. Державне регулювання ринку підакцизних товарів в умовах дії Податкового кодексу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ir.asta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/191/1/158_IR.pdf.

Лисецька Н. М. Впровадження європейських стандартів акцизного оподаткування: досвід для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/180.pdf.

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.me.gov.ua.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua.

Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua.

Митний кодекс України від 13 березня 2012 № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Про затвердження галузевої Програми розвитку садівництва України на період до 2025 року і галузевої Програми розвитку виноградарства та виноробства України на період до 2025 року : Наказ від 21 липня 2008 року N 444/74 [Електронний ресурс]. / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу :http://uazakon.com/documents/date_cu/pg_gbwlsl/index.htm.

Про затвердження Порядоку створення енотек, зберігання і використання зразків вин з енотек : Наказ від 27.11.2012 № 731 [Електронний ресурс]. / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу :http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z2068-12.

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензії) суб’єктам підприємницької діяльності на виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів : Положення від 30 липня 1996р. №885. [Електронний ресурс]. / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Тимчасовий порядок видачі ліцензії на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спитром етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами : Постанова від 13 травня 1996р. № 493 [Електронний ресурс]. / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/493-96-%D0%BF.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957 : Постанова від 17 червня 2015 р. № 426 [Електронний ресурс]. / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/426-2015-%D0%BF.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957 [Електронний ресурс]. /Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/426-2015-%D0%BF.

Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв :Постанова від 30 жовтня 2008 р. № 957 [Електронний ресурс]. / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/957-2008-%D0%BF.

Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями : Постанова від 30 липня 1996 р. № 854 [Електронний ресурс]. / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/854-96-%D0%BF.

Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів : Постанова від 27 грудня 2010 р. №1251 [Електронний ресурс]. / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1251-2010-%D0%BF.

Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями : Постанова від 30 липня 1996 р. № 854 [Електронний ресурс]. / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/854-96-%D0%BF.

Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства : Постанова від 15 липня 2005 р. № 587 [Електронний ресурс]. / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1170-99-%D0%BF.

Про затвердження Порядку видачі дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів : Постанова від 24 липня 2006 р. № 1005 [Електронний ресурс]. / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1005-2006-%D0%BF.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та європейським союзом, європейським півтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 16.09.2014, підстава 1678-18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Шаманська О. І. Особливості системи державного регулювання лікеро-горілчаної та спиртової промисловості в Україні / О. І. Шаманська // Економіка та держава. - 2012. - № 11. - С. 70-72.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM