ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Ольга Романівна Верденхофа

Анотація


У статті розглядаються особливості регулювання освітніх послуг як приватного та громадського блага. Охарактеризовано ефекти споживання таких благ на сучасному етапі. Проаналізовано механізми взаємодії державного та ринкового регулювання ринку освітніх послуг. Розкрита провідна роль державного регулювання ринку освітніх послуг та його практика в розвинених країнах.

Ключові слова


освітня послуга; суспільні блага; державне регулювання; ринкове регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Musgrave R. Classics in the theory of public finance. / Richard A. Musgrave, Alan T. Peacock. - London: Macmillan, 1994. - 267 p.

Tiebout Ch. M. A Pure Theory of Local Expenditures [Електронний ресурс] / Charles M. Tiebout // The Journal of Political Economy. – 1956. - Vol. 64, No. 5. - pp. 416-424. – Режим доступу : https://www.unc.edu/~fbaum/teaching/PLSC541_Fall08/tiebout_1956.pdf.

Polterovich V. Appropriate Economic Policies at Different Stages Of Development [Електронний ресурс] / Victor Polterovich, Vladimir Popov. – Режим доступу : http://www.rrojasdatabank.info/appropriate.pdf.

Международные практики применения механизмов лицензирования и аккредитации, используемые для государственного регулирования в сфере образования [Електронний ресурс] // Бюллетень о сфере образования. –2015.–№3. – Режим доступу : http://ac.gov.ru/files/publication/a/4974.pdf.

Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора /Дж. Стиглиц. – М.: Инфра-М, 1997. – 720 с.

Теория общественных благ. [Електронний ресурс] //Министерство Финансов РФ. ‐ Режим доступу : http://geoims.com/teoreticheskie-osnovy-obshhestvennyx-finansov/teoriya-obshhestvennyx-blag.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM