БІЗНЕС-ІНКУБАТОРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Володимир Федорович Савченко, Михайло Григорович Долгополов

Анотація


Проведено дослідження механізму функціонування бізнес-інкубаторів. Проаналізовано світовий досвід використання бізнес-інкубаторів як інструменту державної підтримки малого бізнесу. Зроблено висновок щодо доцільності побудови мережі бізнес-інкубаторів в Україні, надані пропозиції з адаптації світового досвіду згідно умов нашої країни.

Ключові слова


бізнес-інкубатор; ринкова інфраструктура, державна підтримка, мале підприємництво, малий бізнес, інноваційний розвиток, економічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Бизнес-инкубатор. Описание элемента инфраструктуры инновационной деятельности. [Електронний ресурс] / Инновационные проекты – финансирование, гранты, венчурные фонды. – Режим доступу : http://projects.innovbusiness.ru/content/download.asp?r=ae0d7daa-7716-4d34-99ff-e6ca992713b0.

Васільєва, Л. М. Бізнес-інкубатори як частина інфраструктури підтримки малого підприємництва / Л. М. Васільєва // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2010. – № 1. – С. 50-54.

Діяльність підприємств [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm.

Завадяк, Р. І. Теоретичні основи функціонування та види бізнес-інкубаторів в Україні / Р. І. Завадяк, Я. Ф. Копусяк // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2014. – № 2. – С. 78-81.

Історія розвитку та сутність бізнес-інкубування. Найбільш затребувані бізнес-інкубатори України [Електронний ресурс] / Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів. – Режим доступу : http://tempus.nung.edu.ua/uk/news/історія-розвитку-та-сутність-бізнес-інкубування-найбільш-затребуванібізнес-інкубатори-України.

Пивоваров, М. Г. Парадигма розвитку малого підприємництва в Україні: аналіз, проблеми та шляхи її вдосконалення Парадигма розвитку малого підприємництва в Україні: аналіз, проблеми та шляхи її вдосконалення [Електроннийресурс] / М. Г. Пивоваров // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2015. - № 6. - С. 52-58. – Електрон. версія друк. вид. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2015_6_14 =2&i21dbn=ujrn&p21dbn=ujrn&image_file_download=1&image_file_name=pdf/drep_2015_6_14.pdf.

Рейтинг экономик – Doing Business [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступа: russian.doingbusiness.org/rankings.

Смаковська, Ю. М. Інкубація бізнесу як ефективна система підтримки малого підприємництва [Електронний ресурс] / Ю. М. Смаковська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 402-407. – Електрон. версія друк. вид. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Menegment/2007_606/65.pdf.

Тимошенко, О. В. Закордонний досвід державного регулювання та підтримки малого та середнього підприємництва / О. В. Тимошенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2014. – № 13. – С. 142-146.

Шевчук, Л. Т. Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів / Л. Т. Шевчук, А. В. Колодійчук // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 178-184.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM