ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олександр Григорович Мельник Фінансове управління Чернігівської міської ради, Ukraine

Ключові слова:

державна підтримка, соціальний захист, соціалізація, обмежені фізичні можливості, зайнятість, супровід на робочому місці

Анотація

У статті визначені підходи до вибору варіантів державної підтримки людей з обмеженими фізичними можливостями в ракурсі європейської практики. Акцентовано увагу на актуальності виконання в Україні завдань Європейської Стратегії щодо інвалідності на 2010-2020 рр. Висвітлені практичні заходи щодо державної підтримки інвалідів, а також запропоновані пріоритети фінансування їх соціалізації на основі впровадження апробованого в країнах ЄС досвіду.

Біографія автора

Олександр Григорович Мельник, Фінансове управління Чернігівської міської ради

Здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук, начальник

Посилання

Державна служба зайнятості : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/-control/uk/index.

Міністерство соціальної політики України : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=141688.

Гаврюшенко, Г. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями : світовий досвід та пропозиції щодо його запровадження в Україні / Ганна Гаврюшенко // Соціальний захист. – 2005. – № 11. – С. 27–28.

Грішнова, О. А. Людський капітал України : сучасний стан та динаміка змін / О. А. Грішнова // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. зб. – К. : КНЕУ. – 2001. – Спец. вип. – С. 71-80.

Дерев’янко, С. Соціально-економічне становище інвалідів в Україні та проблеми їх соціального захисту за умов трансформаційної економіки / С. Дерев’янко // Україна : аспекти праці. – 2005. – № 4. – С. 12–16.

Дослідження проблем оплати праці : порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС) : монографія / А. М. Колот, Г. Т. Куліков, О. М. Поплавська [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2008. – 274 с.

Заярнюк, О. В. Діагностика мотивів зайнятості осіб з функціональними обмеженнями / О. В. Заярнюк // Сучасні економічні перспективи в умовах сталого розвитку : Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції (16-17 лютого 2007). – Кіровоград : Вид-во КФ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна”, 2007. – С. 44-49.

Кір’ян, Т. Рівень та можливості використання праці інвалідів на підприємствах окремих сфер економічної діяльності / Т. Кір’ян // Україна : аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 13–19.

Коваль, Л. Коштом інвалідів кризу не здолати / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 36 (3942). – С. 2.

Колєшня, Л. Інтеграція людей з інвалідністю у сферу праці : перспективи і напрями / Л. Колєшня, В. Пасічник // Україна : аспекти праці. – 2009. – № 7. – С. 20-24.

Конвенція про професійну реабілітацію і зайнятість інвалідів №159 // Міжнародна організація праці. Конференції і рекомендації, прийняті Міжнародною конференцією праці (1919-1990). Женева : МБТ, 1991. - Том 2 (1957-1990). - С. 2031-2035.

Петрова, І. Л. Регулювання зайнятості у світлі глобалізаційної перспективи / І. Л. Петрова // Економіка та держава. – 2005. – № 2. – С. 19–24

##submission.downloads##

Як цитувати

Мельник, О. Г. (2017). ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, 2(4(8), 232–239. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/95580

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ