ОБЛІКОВО-СОЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Руслан Феоктистович Бруханський Тернопільський національний економічний університет
  • Сергій Костянтинович Шандрук Тернопільський національний економічний університет

Ключові слова:

стратегія підприємства, класифікація стратегій, типи та види стратегій, стратегічний менеджмент, обліково-аналітичне забезпечення стратегій

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних основ стратегій функціонування аграрних підприємств України. Ідентифіковано проблему відсутності єдиної класифікації стратегій аграрного бізнесу. Розроблено модель консолідації обліково-аналітичної інформації для потреб стратегічного менеджменту в розрізі видів стратегій. Диференційовано основні виміри акумулювання облікової інформації стратегічного змісту.

Біографії авторів

Руслан Феоктистович Бруханський, Тернопільський національний економічний університет

Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення  агропромислового  бізнесу

Сергій Костянтинович Шандрук, Тернопільський національний економічний університет

Доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та соціальної роботи

Посилання

Абдалазиз, М. М. Стратегии сельскохозяйственных предприятий для условий экономических кризисов / М. М. Абдалазиз // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – 2013. – № 4. – С. 192–199.

Колесник, В. М. Розробка стратегій розвитку аграрних підприємств [Електронний ресурс] / В. М. Колесник, С. М. Божко // Ефективна економіка. – 2009. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=49.

Зоря, О. П. Розробка стратегії розвитку галузі тваринництва в сільськогосподарських підприємствах / О. П. Зоря // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – Вип. 2, Т. 1. – С. 112–117.

Бруханський, Р. Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва : моногр. / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 384 с.

Шанк, Дж. Стратегическое управление затратами / Джон К. Шанк, Виджей Говиндараджан. – СПб. : ЗАО «Бизнес Микро», 1999. – 288 с.

Крохичева, Г. Е. Учет и анализ ситуаций во фракталах времени и пространства / Г. Е. Крохичева, Н. Тарасьянц // Науковедение. – 2012. – № 4. – С. 1–6.

Джонсон, Дж. Корпоративная стратегия. Теория и практика / Дж. Джонсон, К. Шоулз, Р. Уиттингтон. – [7-е изд.]. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2007. – 800 с.

Ward, K. Strategic management accounting / Keith Ward. – Routledge, 2012. – 307 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ