MODERN ADMINISTRATIVE TOOL OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Автор(и)

  • Євген Олександрович Романенко Міжрегіональна академія управління персоналом м. Київ, Ukraine
  • Ірина Віталіївна Чаплай Державне підприємство «Київоблбудінвест», Ukraine

Ключові слова:

інструментарій управління, інноваційний розвиток підприємства, економічний потенціал, суб’єкти підприємництва

Анотація

У статті розглянуті теоретичні основи управління інноваційним розвитком підприємства. Проаналізовані методичні підходи до оцінювання інноваційного розвитку підприємства та стратегії управління. Використання запропонованих підходів, дає можливість виявити сильні і слабкі сторони одного підприємства стосовно іншого, оцінити розмір відставання, розробити управлінські дії щодо посилення слабких місць.

Біографії авторів

Євген Олександрович Романенко, Міжрегіональна академія управління персоналом м. Київ

Доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування

Ірина Віталіївна Чаплай, Державне підприємство «Київоблбудінвест»

Кандидат наук з державного управління, радник генерального директора

Посилання

Мельник, Л. Потенціал підприємства як основа його міжнародної конкурентоспроможності / Л. Мельник // Економічний аналіз. – 2009. – № 4. – С. 273-277.

Водачек, Л. Стратегия управления инновациями на предприятии / Л. Водачек, О. Водачкова. – 1999. – 462 с.

Кривенко, Л. В. Розвиток інноваційного потенціалу підприємства у контексті інтелектуальної складової / Л. В. Кривенко, Л. В. Лощина, В. М. Мілашенко // Економічний простір. – 2008. – № 18. – С. 281-286.

Чирков, С. О. Інвестиції в інноваційний потенціал підприємств // Вісник НУЛП. – 2008. – № 628. – С. 348-351.

Механизмы управления организационными проектами / В. Г. Балашов, А. Ю. Заложнев, А. А. Иващенко, Д. А. Новиков. – М. : ИПУ РАН, 2003. – 84 с.

Ілляшенко, С. М. Товарна інноваційна політика : підручник / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна. – Суми : Університетська книга, 2007. – 281 с.

Шипулина, Ю. С. Сущность, структура и подходы к оценке потенциала инновационного развития предприятия / Ю. С. Шипулина // Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности: монография / под общ. ред. Г. К. Вороновского, И. В. Недина. – К. : Знания Украины, 2004. – С. 330-335.

Управление персоналом организации / под ред. А. Я. Кибанова. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 638 с.

Управление инновациями : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов "Инноватика" : в 3 кн. / под ред. Ю. В. Шленова. – М. : Высшая школа, 2003.

Твисс, Б. Управление научно-техническими инновациями / Б. Твисс. – М. : Экономика, 1989. – 388 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Романенко, Є. О., & Чаплай, І. В. (2017). MODERN ADMINISTRATIVE TOOL OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE. Науковий вісник Полісся, 2(4(8), 268–275. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/95646

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ