МОДЕЛІ АНАЛІЗУ СЕРЕДОВИЩА БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ ТНК

Автор(и)

  • Ольга Дмитрівна Лук’яненко «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Ukraine
  • Ольга Миколіївна Пісна «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Ukraine

Ключові слова:

модель аналізу, міжнародне бізнес-середовище, транснаціональна корпорація

Анотація

В статті досліджено  еволюцію системного вивчення зовнішнього середовища бізнес-діяльності ТНК. Узагальнено найбільш розповсюджені та застосовувані моделі аналізу середовища. Обґрунтовано оптимальний підхід до вивчення сучасного турбулентного бізнессередовища.

Біографії авторів

Ольга Дмитрівна Лук’яненко, «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ

Ольга Миколіївна Пісна, «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Здобувач кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ

Посилання

Бейкер, М. Дж. Маркетинг – философия или функция? / Бейкер М. Дж. // Теория маркетинга / под ред. М. Бейкера. – СПб. : Питер, 2002. – С. 293-310.

Фроленко, О. М. Бізнес-середовище підприємства : методичні підходи до його стратегічного аналізу / О. М. Фроленко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 9 (136). – С. 145-150.

Diffenbach, J. Corporate Environmental Analysis and Large US Corporations / J. Diffenbach // Long Range Planning. – 1983. – Vol. 16. – № 3. – P. 107–116.

Грибов, В. Д. Основы бизнеса: учебное пособие для студентов / В. Д. Грибов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 159 с.

John, D. Daniels. International Business: Environments and Operations / John D. Daniels, Ernest W. Ogram, Jr., Lee H. Raderbaugh. – Mass. : Addison-Wesley, 1976.

Циганкова, Т. М. Управління міжнародним маркетингом : навч. посібник / Т. М. Циганкова. – К. : КНЕУ, 2001. – 132 с.

Циганкова, Т. М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технологі : монографія / Т. М. Циганкова. – К. : КНЕУ, 2004. – 400 с.

Симионова, Н. Е. Методы анализа рынка / Н. Е. Симионова. – М. : Эксп. Бюро, 2000. – 128с.

Полонець, В. Чи варто використовувати PEST- i SLEPT-аналізи у стратегічному маркетингу? / В. Полонець // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 4. – С. 47-50.

Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент : курс лекций / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. – М. : ИНФРА-М ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 1999. – 288 с.

Роузфілд, Стівен. Порівнюємо економічні системи : культура, багатство та влада в ХХІ столітті / С. Роузфілд ; пер. В. Вишенська. – К. : К.І.С., 2005. – 370 с.

Гайдаенко, Т. А. Маркетинговое управление / Т. А. Гайдаенко. – М. : ЭКСМО, 2006. – 496 с.

Данько, Т. П. Количественные методы в маркетинге / Т. П. Данько, И. И. Скоробогатых. – СПб. : Питер, 2005. – 384 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Лук’яненко, О. Д., & Пісна, О. М. (2017). МОДЕЛІ АНАЛІЗУ СЕРЕДОВИЩА БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ ТНК. Науковий вісник Полісся, 2(4(8), 323–328. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/95693