Про журнал

Рік заснування: 2015

Тематика: Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.


Тематична спрямованість наукового фахового видання - спеціальності, за якими видання публікує наукові праці

1.

051 Економіка

2.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

3.

073 Менеджмент

4.

075 Маркетинг

5.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

ISSN 2410-9576 (Print)

ISSN 2412-2394 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: 07.09.20 р., серія КВ № 24604-14544 ПР Спеціальність ДАК: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Періодичність:  4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська, польська

Засновник: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Головний редактор: Дубіна Максим Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

Адреса редакції: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1

 

Вартість публікації статті: 60 грн. за 1 сторінку поданого рукопису;

Плата за затвердження та прийом статті не стягується.
Рецензування здійснюється редакційною колегією, проте автор має надати рецензію від професора або кандидата наук зі своєї спеціальності.

Географія авторів: необмежена.

Рецензування: усі статті рецензуються провідними спеціалістами в області економіки.

Рубрики:

1. Економіка та управління національним господарством
2. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
3. Управління підприємством
4. Фінанси. Банківська справа та страхування
5. Менеджмент
6. Маркетинг

Технічний редактор

Мекшун Ірина Миколаївна

Email: nauk_visn@ukr.net

Вартість публікації статті: 60 грн. за 1 сторінку поданого рукопису;

Плата за затвердження та прийом статті не стягується.
Рецензування здійснюється редакційною колегією, проте автор має надати рецензію від професора або кандидата наук зі своєї спеціальності.

Географія авторів: необмежена.

Рецензування: усі статті рецензуються провідними спеціалістами в області економіки.

Передрукування без дозволу редакції заборонено, посилання на журнал при цитуванні обов’язкове.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСУ ДО ЖУРНАЛУ “НАУКОВИЙ ВІСНИК ПОЛІССЯ”

Галузь та проблематика

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкуренто-спроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Політика відкритого доступу

Науковий Вісник Полісся (НВП) прагне до реального та безпосереднього відкритого доступу для наукової роботи. Всі статті НВП знаходяться у вільному доступі безпосередньо з дати публікації. Ми не стягуємо плату за завантаження і перегляд статті для власного наукового використання. Хоча НВП не працює за золотою або зеленою моделлю відкритого доступу, журнал є безкоштовним для всіх в будь-який час і на необмежений термін. Для спрощення доступу НВП регулюється фінансовим андеррайтингом, що надається Науковою бібліотекою Чернігівського національного технологічного університету з доброї волі його редакції та вченої ради ЧНТУ, а також при постійній підтримці своїх рецензентів.

Науковий Вісник Полісся також працює за ліцензією Creative Commons CC-BY-NC. Це дозволяє безкоштовне відтворення статей, тільки для некомерційного використання і з відповідною інформацією про цитату. Журнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Всі автори та видавництво НВП приймають цю угоду як умови публікації.

Усі статті проходять перевірку на плагіат.

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Google ScholarУРАН, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (архів номерів), Web of ScienceIndex Copernicus (оцінка ICV 2019 = 69.10), РБД Джерело; ResearchBibWorldCatBASECrossRefOpen Ukrainian Citation Index (OUCI), The LensDimensionsScite. Пошукова система Microsoft Academic. Глибина архіву журналу "Науковий вісник Полісся" у WoS колекції Emerging Sources Citation Index з 2015 по 2017 роки.

Історія журналу

Відповідно до наказу МОНУ від 05.02.2014 р. №103 Чернігівський національний технологічний університет є правонаступником усіх прав та обов’язків Чернігівського державного інституту економіки і управління, в тому числі дозволу на публікації результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з ЕКОНОМІКИ (Постанова президії ВАК № 1-05/3 від 14.04.2010 р.) Науковий журнал «Науковий вісник Полісся» рішенням Вченої ради ЧНТУ (Протокол № 11 від 22.12.2014 р.) є правонаступником збірника «Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління», включеного до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з ЕКОНОМІКИ (Постанова президії ВАК № 1-05/3 від 14.04.2010 р.).