ОСОБЛИВОСТІ СКАНДИНАВСЬКОЇ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-1(17)-7-13

Ключові слова:

регулювання, ринок праці, скандинавська модель, соціалізація ринку праці

Анотація

Актуальність теми дослідження викликана потребою аналізу ефективних моделей регулювання ринку праці з метою застосування досвіду їх побудови в Україні. Постановка проблеми. Національні моделі ринків праці пов’язані з особливостями політики зайнятості в різних країнах, менталітетом та різною участю держави. Проблема полягає в недостатньому аналізі особливостей скандинавської моделі регулювання ринку праці та можливостей застосування її досягнень в національній економіці. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти регулювання ринку праці розглянуті в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: К. Армстронг, М. Барінова, Я. Безугла, Д. Богиня, П. Василенко, Д. Вінкот, Х. Дент, В. Дівнич, Г. Еспінг-Андерсен, Е. Лібанова, П. Регнард, А. Сапір, Я. Столярчук, С. Сіденко, Дж. Хопкін, В. Швець та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У більшості досліджень щодо національних моделей регулювання ринку праці дається їх загальна характеристика. Мало дослідженими залишаються особливості регулювання ринку праці в скандинавських країнах. Постановка завдання. Завдання полягає в аналізі регулювання ринків праці в Фінляндії, Швеції, Данії та Норвегії, виділенні спільних та відмінних рис, пошуку можливостей застосування їх досвіду в Україні. Виклад основного матеріалу. У статті показано, що в скандинавській моделі регулювання ринку праці значна роль відводиться державі. Вона відіграє ключову роль, забезпечуючи населення робочими місцями, високими доходами, безкоштовною освітою, охороною здоров’я та соціальними виплатами. В скандинавських країнах на нинішньому етапі розвитку збережена соціалізація ринку праці з урахуванням нових економічних реалій та процесів глобалізації. Виділено принципи соціалізації скандинавського ринку праці, які б доцільно було застосувати в Україні на сучасному етапі соціально-економічного розвитку національної економіки. Висновки. Для України оптимальною моделлю ринку праці повинно стати гармонійне поєднання стимулювання індивідуальних досягнень у праці та соціальних гарантій з боку держави. Така модель забезпечує рівною мірою економічний добробут та соціальний консенсус.

Біографії авторів

Ірина Іванівна Кичко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці

Людмила Миколаївна Мекшун, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Посилання

Лібанова, Е. М. Ринок праці : навч. посіб. / Е. М. Лібанова. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 224 с.

Швець, В. Я. Аналіз моделей ринку праці: теоретичне та практичне значення / В. Я. Швець, Н. Ф. Єфремова, В. О. Галаганов // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 70-74.

The legatum prosperity index 2018. RETRIEVED FROM https://www.prosperity.com/rankings?pinned=&filter=.

Уряд Швеції [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-employment/.

Дівнич, В. М. Світові моделі ринку праці та інозем-ний досвід державного регулювання ринку праці / В. М. Дівнич // Держава та регіони. Серія : Державне управління. – 2017. – № 2 (58). – С. 43-47.

Статистика Швеции [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: http://svspb.net/sverige/ statistika-shvecii.php.

Статистичний центр Фінляндії [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.stat. fi/index_en.html.

Заработная плата, оклады и статистика труда. Данные Статистического центра Финляндии [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://www. stat.fi/til/pra/2018/pra_2018_2019-03-07_tie_001_en.html.

Фінляндія не зупиняє експеримент із виплати базового доходу. Європейська правда. 26.04.2018 р. [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/26/7081010/.

Гелле, К. Історія Норвегії / К. Гелле, С. Дюрвік, Р. Даніельсен, Е. Говланд, Т. Грьонлі ;пер. з норв. Н. Іваничук, І. Сабор, М. Красавіна. – Львів : Літопис, 2001. – 336 с.

Центральне статистичне бюро Норвегії. Ринок праці[Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.ssb.no/en/publikasjoner?sortering=&omrade=Labour+market+and+earnings.

Статистичне управління Данії [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу:RETRIEVED FROM https://denmark.dk/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-31

Як цитувати

Кичко, І. І., & Мекшун, Л. М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ СКАНДИНАВСЬКОЇ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ. Науковий вісник Полісся, (1(17), 7–13. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-1(17)-7-13

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ