№ 1(17) (2019)

Науковий вісник Полісся

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ОСОБЛИВОСТІ СКАНДИНАВСЬКОЇ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ PDF
Ірина Іванівна Кичко, Людмила Миколаївна Мекшун 7-13
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇЇ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
Олена Вадимівна Козирєва, Ольга Іванівна Гарафонова, Андрій Вадимович Яковлев 14-25
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ PDF
Ірина Олексіївна Тарасенко, Наталія Володимирівна Цимбаленко, Олексій Сергійович Тарасенко 26-32
ГРАВІТАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ І ПРОСТОРОВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМУН СВЕНТОКШИСЬКОГО ВОЄВОДСТВА PDF (English)
Paweł Dziekański 33-40
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ PDF (English)
Badri Gechbaia, Lamara Qoqiauri 41-54
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ АКДЕМІЇ ІНЖЕНЕРНИХ НАУК УКРАЇНИ PDF
Василь Борисович Струтинський, Євгеній Юрійович Сахно, Наталія Вікторівна Мороз 55-65
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ В СУДОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ОБСТАВИН ПОВІТРЯНОЇ АВАРІЇ PDF (English)
Miroslav Kelemen 66-73
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ PDF
Юлія Митрофанівна Перетятько 74-77
НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Петер Якубек, Ірина Василівна Шапошникова, Костянтин Сергійович Шапошников 78-84
DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF HIGHER EDUCATION: ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL ASPECTS PDF (English)
Dariusz Oles Pawliszczy, Petro Yuriiovych Kurmaiev 85-92
НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ PDF (Русский)
Юлия Владимировна Даньшина 93-102
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ PDF
Майя Анатоліївна Волік 103-109
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Катерина Миколаївна Конакова 110-117

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

СУЧАСНИЙ СТАН МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Валентина Вікторівна Виговська, Владислав Віталійович Музика, Елена Борисовна Малей 118-125
ГАСТРОНОМІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ РОЗШИРЕННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ PDF
Наталія Олександрівна Алєшугіна, Олена Олександрівна Зеленська 126-131

ІННОВАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Вікторія Геннадіївна Маргасова, Наталія Валеріївна Ткаленко, Тетяна Леонідівна Шестаковська 132-138
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (English)
Olena Vasylivna Mykhailovska, Artem Igorovich Chervynsky, Dmitro Petrovich Fokin 139-147

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «FINTECH» PDF
Сергій Миколайович Шкарлет, Максим Вікторович Дубина, Олена Сергіївна Жук 148-157
КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF (English)
Pavlo Mykhailovych Hryhoruk, Nila Anatoliivna Khrushch, Olha Valeriivna Chuniak 158-165
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КВІНТЕСЕНЦІЇ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ PDF
Вячеслав Геннадійович Суржик 166-172

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

БАНК SPÓŁDZIELCZY (КООПЕРАТИВНИЙ БАНК) ЯК ГАРАНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ PDF (English)
Andrzej Pawlik 173-179