ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

Ключові слова:

технологія VR, бізнес, освіта, моделювання в освіт

Анотація

Актуальність теми дослідження. Багато педагогів і дослідників вважають, що інформаційні технології можуть принести інновації традиційним освітнім процесам. Використання сучасних технологій VR та ігор в освіті, науці (експериментах), економіці, бізнесі є актуальним завданням в умовах стрімкого інформаційного розвитку. Постановка проблеми. Багато молодих фахівців у сфері менеджменту, які закінчили університет та не мали достатнього практичного досвіду, як результат не сформували необхідних навичок. Зазначене породжує низький рівень якості фахівців, які не здатні приймати управлінські рішення та розв’язувати проблемні питання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання віртуальної реальності в різних сферах національної життєдіяльності вивчали А. В. Гощинський, А. О. Петренко-Лисак та ін. Основні проблеми відносно віртуальних технологій в системі вищої освіти окреслені в роботах А. А. Засєкін, Ю. С. Лемешко та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У наукових працях зовсім не приділяється увага питанню відносно впливу на формування практичних навичок за допомогою віртуальних технологій у студентів управлінських спеціальностей. Постановка завдання. Отримання необхідних практичних навичок роботи з інформацією можливе лише за умови активного залучення студента до різноманітних навчальних занять та ігор, які максимально наближені до реалій сучасного бізнес-середовища. Виклад основного матеріалу. У цій статті ми визначаємо різні концепції, такі як моделювання, віртуальна реальність і технології, віртуальні світи та середовища, які можна активно застосовувати на практиці. В статті також досліджено роль моделювання в освіті, бізнесі; історію та переваги технології VR. Висновки. Бізнес-симуляції вважаються прогресивною тенденцією в сучасній освіті, яка здатна максимально наблизити практичні навички у віртуальній реальності до сучасних трансформаційних умов. Використання таких новітніх технологій дозволить формувати у майбутніх менеджерів практичні навички найвищої якості.

Біографії авторів

Olena Vasylivna Mykhailovska, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public Administration and Organizations’ Management

Artem Igorovich Chervynsky, Chernihiv National University of Technology

Master

Dmitro Petrovich Fokin, Chernihiv National University of Technology

Master

Посилання

Virtual reality. (n.d.). en.wikipedia.org. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality[in English].

Gwara media – website for History of Virtual Reality. (26 August 2016). www.gwaramedia.com.ua. Retrieved from http://www.gwaramedia.com.ua/admin/vr-history-all-wide [in English].

VRS – website for Advantages of virtual reality training. (2017). www.vrs.org.uk. Retrieved from https://www. vrs.org.uk/virtualrealityeducation/advantages.html&sa=D&ust=1528801951482000&usg=AFQjCNF_uG4xH-TTGtWafFuut Bvym4-OPQ [in English].

Michael, D., Chen, S. (2006). Serious Games: Games that educate, train and transform. Boston: Thomson Course Technology [in English].

Business simulation. (n.d.). en.wikipedia.org. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Business_ simulation [in English].

Berends, P., Romme, G. (1999). Simulation as a Research Tool in Management Studies. European Management Journal, 17(6), 576-583 [in English].

Dong, J., Zhai, H. Y., Wang, J. P. (2014). Venture capital agency's management mode for venture enterprises industry expertise and uncertainty perspective. Foreign Economics and Management, 36(09), 3-11 [in English].

SimCity. .(n.d.). en.wikipedia.org. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/SimCity [in English].

Transport Tycoon. (n.d.). en.wikipedia.org. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Tycoon [in English].

Capitalism. (n.d.). en.wikipedia.org. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism_(video_game) [in English].

Anno. (n.d.). en.wikipedia.org. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Anno_(series). [in English].

Europa Universalis. (2018). (n.d.). en.wikipedia.org. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Europa_ Universalis [in English].

Mahboubian, M. (2010). Educational aspects of business simulation softwares. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2, 5403-5407 [in English].

Chen, G. T., Huang, X. L., Zhang, T. (2013). Internal control evaluation model based on enterprise risk manage-ment framework and application of audit research, 6, 93-101 [in English].

Sheng, H. T., Wang, S. Q., Ke, Y. J. (2012). Risk management of BOT projects in private enterprises: a case study of a sludge treatment project. Civil Engineering Journal, 45(01), 142-147 [in English].

Jin, Y. F., Li, R. S., Xu, M. L. (2015). New development of internal control COSO report -- Research on enterprise risk management. Accounting from Cao, 2, 32-38 [in English].

Zhao, Y., Lv, W.D. (2011) Comprehensive risk management evaluation and ability promotion of high-tech enterprises in Beijing. Scientific decision-making, 1, 10-53 [in English].

Chen, Z. Y., Guo, S. Y., Liu, L. H. (2014). Research on the credit mode and risk management of small businesses in China - Based on the analysis of bank questionnaires. Financial research, 5, 169-185 [in English].

Falconer, C. J., Slater, M., Rovira, A., King, J. A., Gilbert, P., et al. (2014). Embodying Compassion: A Virtual Reality Paradigm for Overcoming Excessive Self-Criticism. PLoS ONE, 9(11) [in English].

Hu, G., Qian, X. S. (2014). Enterprise tax risk management system under tax management process design. Accounting friend, 14, 2-9 [in English].

Li, F. F., Xi, R. (2015). Internal control group enterprise risk management of economic and management research. Technology in energy enterprise group based on, 4, 63-67 [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Mykhailovska, O. V., Chervynsky, A. I., & Fokin, D. P. (2019). ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий вісник Полісся, (1(17), 139–147. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/179899

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ