ГРАВІТАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ І ПРОСТОРОВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМУН СВЕНТОКШИСЬКОГО ВОЄВОДСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

гравітаційний ефект, конкурентоспроможність, синтетичний захід, муніципалітети, Свентокшиське воєводство

Анотація

Актуальність теми дослідження. Завдання комуни можна розділити на категорії: технічна інфраструктура, соціальна інфраструктура, громадський порядок і безпека, просторовий порядок і екологічний порядок. Постановка проблеми. Оцінка конкурентоспроможності має бути зосереджена на використанні ендогенного потенціалу. Змінні слід вибирати таким чином, щоб описати вивчене явище комплексно. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукова робота П. Дзеканського, К. Куцінського, З. Шимли, Т. Марковського, Дж. Дж. Парисек, Р. Брол вказують на конкурентоспроможність місцевого самоврядування та заходи щодо його оцінки. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Конкурентоспроможність регіону є результатом використання ресурсів та їхнього розгортання, а також поточного розвитку. Це також означає перевагу над іншими регіонами завдяки своїм матеріальним ресу-рсам та інтелектуальному потенціалу. Постановка завдання. Метою статті є статистичний аналіз впливу так званого гравітаційного впливу на розвиток конкурентного потенціалу. Аналіз проводився в системі 102 комуни Свентокшиського воєводства. Виклад основного матеріалу. Значення синтетичного показника (за методом без моделі) у 2008 році знаходилося в діапазоні від 0,30 до 0,57, а в 2015 році - від 0,30 до 0,59 відповідно. Міра конкурентоспроможності ґрунтується на відстані в реальному просторі з евклідовою метрикою в межах від 0,52 до 0,79, а в 2015 році з 0,51 до 0,78. Кельце, Буско-Здруй, Моравіца і Сітківка-Нонини були дуже високі. Висновки. Зазначений спосіб надає інформацію про розглянутий категорії об'єктів. Значення цього заходу залежить від економічної природи регіону, а також від фінансової автономії, рівня власних доходів, місцевих податків або інфраструктури. Отримані лічильники залежать від кількості та типу прийнятих змінних, що підлягають перевірці.

Біографія автора

Paweł Dziekański, Jan Kochanowski University

Doctor of Economics, Associate professor (researcher and lecturer), Department of Entrepreneurship and Innovations

Посилання

Milczarek, T. (1999). Samorząd gminy: status prawny, organy, kompetencje, mienie, finanse. Warszawa: Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR [in Polish].

Skowron, S. (2012). Rola kapitału rodzimego i obcego w stymulowaniu rozwoju jednostek lokalnych w województwie lubelskim. ZN Politechniki Rzeszowskiej, 286, 19(3) [in Polish].

Ossowska, L., Poczta, W. (2009). Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu [in Polish].

Korenik, S. (2003). Expenditure of the commune as a manifestation of its independence in shaping local d evelopment. Zeszyty Naukowe, 15. Wrocław: Wyd. WSZiF [in Polish].

Jajuga, K. (1993). Statistical multidimensional analysis. Warszaw: Wyd. Naukowe PWN [in Polish].

Parysek, J.J., (2001). Basics of the local economy. Poznań: Wyd. Naukowe UAM [in Polish].

Dziekański, P. (2018) Assessment of the effectiveness of the communes in the Świętokrzyskie Voivodeship in the light of institutional economics (multidimensional analysis). Kielce: UJK w Kielcach [in Polish].

Kuciński, K. (1997). Competitiveness as a regional issue. Warszawa: IFGN, Szkoła Główna Handlowa [in Polish].

Szymla, Z. (2000). Determinants of regional development, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław [in Polish].

Markowski, T. (2005). Subjective and objective competitiveness of regions. T. Czyż, H. Rogacki (Eds.). Contemporary problems and theoretical concepts of spatio-economic research, 219, 28-30 [in Polish].

Brol, R. (2006). Factors of regional development. D. Strahl (Eds.). Methods for assessing regional development. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej [in Polish].

Misiąg, W. (2004). Measuring the quantity and quality of public services. Kontrola Państwowa, 1. [in Polish].

Churski, P., et al. (2013). Growth factors for growth areas and areas of economic stagnation in Poland. Poznań: Uniwersytet im. AM [in Polish].

Rosner, A., Stanny, M. (2014). Monitoring of rural development. Etap I. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Warszawa: RRWiR PAN [in Polish].

Stanny, M. (2013). Spatial diversification of rural development in Poland. Warszawa: IRWiR PAN [in Polish].

Dziekański, P. (2016). Spatial Differentiation of the Financial Condition of the Świętokrzyskie Voivodship Counties. Barometr Regionalny, 14(3), 79-91 [in English].

Dziekański, P. (2017). Diversification synthetic indicator for evaluating the financial capacity of local government. The case of polish voivodeships, Acta Universita-tis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65 (2) [in English].

Klasik, A., Kuźnik, F. (2001). Competitive development of regions in Europe. Competitiveness of cities and regions. Z. Szymala (Eds.). Kraków [in Polish].

Markowski, T., Stawasz, D. (Eds.). (2001). Economic and environmental aspects of urban and regional development management. Łódź [in Polish].

Grabiński, T., Wydymus, S., Zeliaś, A. (1989). Methods of numerical taxonomy in modeling socio-economic phenomena. Warszawa: PWN [in Polish].

Zeliaś, A., Malina, A. (1997). On the construction of a taxonomic measure of the quality of life. The synthetic measure of development is a tool of statistical comparative analysis Taksonomia, 4 [in Polish].

Malina, A. (2004). Multidimensional analysis of the spatial diversity of the structure of the Polish economy by voivodships (pp. 96-97). Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie [in Polish].

Wysocki, F., Lira, J. (2005). Descriptive statistics. Poznań: Wyd. AR [in Polish].

Tokarski, T. (2005). Statistical analysis of the regional diversification of productivity, employment and unemployment in Poland. Warszawa; Wyd. PTE [in Polish].

Mroczek, K., Tokarski, T., Trojak, M. (2014). Gravitational model of diversification of economic development of voivodships. Gospodarka Narodowa, 3 [in Polish].

Filipowicz, K., Tokarski, T. (2015a). Influence of gravitational effect on spatial diversity of economic development of poviats. Wiadomości Statystyczne, 5 [in Polish].

Filipowicz, K., Tokarski, T. (2015b). Influence of the gravitational effect on spatial diversity of economic development in poviats of Eastern Poland. Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 4(1) [in Polish].

Satoła, Ł. (2013). Diversity of the use of European Union funds in the center system – periphery. Scientific works of the University of Economics in Wroclaw, 320, 180-184 [in Polish].

Dziekanski, P. (2017). Economic effectiveness of the activities of local self-government units in the light of the municipality financial resources. Scientific bulletin of Polissia, 3(11), 76-82 [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Dziekański, P. (2019). ГРАВІТАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ І ПРОСТОРОВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМУН СВЕНТОКШИСЬКОГО ВОЄВОДСТВА. Науковий вісник Полісся, (1(17), 33–40. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/177905

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ