ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Вікторія Геннадіївна Маргасова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8582-2158
  • Наталія Валеріївна Ткаленко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2828-4896
  • Тетяна Леонідівна Шестаковська Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8098-8439

Ключові слова:

вища освіта, інноваційний розвиток, комерціалізація, інформаційно-комунікаційна інфраструктура, центр комерціалізації

Анотація

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах, коли Україна інтегрується в інформаційну економіку, комерціалізація інновацій, які отримані в результаті наукових досліджень закладами вищої освіти є важливим фактором їх розвитку. Постановка проблеми. В Україні виробляється менше 6% інноваційної продукції від загального обсягу всієї виробленої продукції. Серед головних причин такої проблеми є відсутність в Україні розвиненої інфраструктури для комерціалізації інновацій сфери вищої освіти. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-прикладні засади комерціалізації інновацій закладами вищої освіти розкриваються у працях М. Блізніченко, Т. Голубєвої, М. Дудкіної, В. Іноземцева, Р. Крамаренко, О. Ляшенко, С. Остапюка, Р. Росвелла, Ю. Смирнова, Н. Холявко, Р. Шелтона, П. Якубека. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значні наукові напрацювання аналіз останніх публікацій свідчить про необхідність дос-лідження перспектив формування ефективної інформаційно-комунікаційної інфраструктури комерціалізації інновацій закладами сфери вищої освіти в Україні. Постановка завдання. Стаття покликана структурувати науково-методичні підходи до удосконалення інформаційно-комунікаційної інфраструктури комерціалізації інновацій у сфері вищої освіти. Виклад основного матеріалу. У статті проаналізовано досвід функціонування моделі інформаційно-комунікаційного забезпечення комерціалізації інновацій через створення спін-офф компанії. Виявлено проблеми комерціалізації інновацій. Обґрунтовані стратегічні напрями щодо забезпечення розвитку вищої освіти в Україні. Висновки. Результатами дослідження є розроблені заходи щодо удосконалення функціонування інформаційно-комунікаційної інфраструктури комерціалізації інновацій в сфері вищої освіти України у контексті створення спінофф компаній та формування центрів комерціалізації.

Біографії авторів

Вікторія Геннадіївна Маргасова, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Наталія Валеріївна Ткаленко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, директор ННІ менеджменту, харчових технологій та торгівлі, кафедра публічного управління та менеджменту організацій

Тетяна Леонідівна Шестаковська, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Посилання

Якубек, П. Світовий досвід інноваційного розвитку вищої освіти / П. Якубек // Вісник Хмельницького національного університету, серія: Економічні науки. - 2017. - № 6. - Том 2. - С.54-61.

Боголіб, Т. М. Комерціалізація наукових розробок університетів / Т. М. Боголіб // Економіка України. - 2014. - № 1. - С. 33-50.

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р. №143-V. [із змінами та доповненнями]. - URL: http://zаkоn3.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/143-16/pаgе.

Закон України «Про вищу освіту» редакція від 01.01.2018 р. №1556-18. - URL: http://zаkоn3.rаdа.gоv.uа /lаws/shоw/1556-18/pаgе3.

Цибульов, П. М. Основи інтелектуальної власності: підручник / П. М. Цибульов. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. - 124 с.

Холявко, Н. І. Теоретико-прикладні аспекти комерціалізації результатів наукових досліджень в умовах інформаційної економіки / Н. І. Холявко // Ukrаіnе – ЕU. Іnnоvаtіоns іn Еduсаtіоn, Tесhnоlоgy, Busіnеss аnd Lаw: соllесtіоn оf іntеrnаtіоnаl sсіеntіfіс pаpеrs. - Сhеrnіhіv: СNUT, 2018. – С.169-172.

Європейська мережа підприємств (ЕЕN). - URL: uссі.оrg.u.

Національна мережа трансферу технологій. - URL: http://www.nttn.оrg.uа/?іdm=1&lng=1&іdс=1.

##submission.downloads##

Як цитувати

Маргасова, В. Г., Ткаленко, Н. В., & Шестаковська, Т. Л. (2019). ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, (1(17), 132–138. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/179880

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають