ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «FINTECH»

Автор(и)

  • Сергій Миколайович Шкарлет Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2062-3662
  • Максим Вікторович Дубина Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5305-7815
  • Олена Сергіївна Жук Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9016-1232

Ключові слова:

FinTech, FinTech-галузь, FinTech-компанія, FinTech-установа, FinTech-послуга, банк, небанківська установа

Анотація

Актуальність теми дослідження. FinTech відіграє ключову роль у розвитку ринку фінансових послуг. Сучасні інноваційні технології мають значний потенціал до трансформації такого ринку й підвищення якості надання фінансовими установами послуг своїм клієнтам. Постановка проблеми. Зростання важливості впровадження FinTech у роботу фінансових установ зумовлює необхідність поглиблення теоретичних засад розробки та реалізації таких інновацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню розвитку фінансових технологій присвячено праці вітчизняних та закордонних учених, до яких варто віднести таких: А. Бухтіарова, С. Волосович, В. Діденко, І. Дяконова, А. Мазаракі, Н. Морозко, Н. Пантєлєєва, Г. Поченчук, T. Ankenbrand, T. Nakashima, A. Ross, P. Schueffel, Shan L. Pan та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте залишається не до кінця науково обґрунтованою сутність FinTech та теоретичні положення щодо особливостей функціонування суб’єктів, які розробляють та впроваджують такі технології. Постановка завдання. Метою роботи є поглиблення теоретичних положень розробки та впровадження FinTech на ринку фінансових послуг. Виклад основного матеріалу. Розглянуто теоретичні положення щодо визначення сутності FinTech як окремої категорії. Досліджено концептуальні засади вже сформованих наукових підходів до трактування її змісту, що дало змогу виділити серед них такі: розгляд FinTech як інноваційних фінансових технологій, що впроваджуються фінансовими установами; дослідження FinTech як окремої галузі національного господарства, яку запропоновано розглядати як сукупність FinTech-установ. Теоретичні положення пізнання сутності FinTech було поглиблено через використання двох категорій: «FinTech-компанія» та «FinTech-установа». Висновки. У статті поглиблено теоретичну сутність FinTech, визначено базові підходи до розгляду його природи.

Біографії авторів

Сергій Миколайович Шкарлет, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Чернігівського національного технологічного університету

Максим Вікторович Дубина, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економчних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Олена Сергіївна Жук, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки та фінансів підприємства

Посилання

Банки та фінтех-компанії: сила – в єдності [Електронний ресурс] // Фінансовий пульс. – Режим доступу :http://finpuls.com/upload/docs/news/banking/reviews/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97.pdf. 13.

Господарський кодекс України. від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran1710#n1710. 22.

Дубина, М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі формування інституту довіри: теорія, методологія, практика: монографія / М. В. Дубина. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. - 668 с. 23.

Дудинець, Л. А. Розвиток фінансових технологій як фактор модернізації фінансової системи / Л. А. Дудинець // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - Вип. 22. - С. 794–798. 3.

Енциклопедія. URL: https://www.encyclopedia. com/media/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps /information-industry. 20.

Жердецька, Л. В. Розвиток фінансових технологій: загрози та можливості для банків / Л. В. Жердецька, Д. І. Городинський // Економіка і суспільство. - 2017. - Вип. 10. - С. 583-588. 14.

Мазаракі, А. Fintech у системі суспільних трансфор-мацій / А. Мазаракі, С. Волосович // Вісник КНТЕУ. - 2018. - № 2. - С. 5-16. 12.

Морозко, Н. Основные тренды развития индустрии финансовых технологий: монография / Н. Морозко, В. Диденко В. – Москва : РУСАЙНС, 2017. - 176 с. 7.

Опережая будущее: партнерство для развития вашего бизнеса в Финтехе. ІВМ корпорація. 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www2. themsphub.com/rs/688-PJS-525/images/IBM_FinTech_Fast_ Forward_Brochure_RU.pdf. 15.

Поченчук, Г. М. FinTech у структурі фінансової системи / Г. М. Поченчук // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - Вип. 21. - С. 49-55. 2.

Росс, А. Індустрії майбутнього / А. Росс. – Київ : Наш формат, 2017. - 320 с. 24.

Семеног, А. Ю. Тенденції розвитку FinTech послуг на світовому та вітчизняному ринках фінансових послуг/ А. Ю. Семеног, С. В. Цирулик // Бізнес Інформ. - 2018. - № 10. - С. 327-334. 4.

Троц, І. В. Тенденції,проблеми та перспективи розвитку FinTech в Україні / І. В. Троц // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. - 2018. - №12 - С. 283-292. 9.

Цифровой рай. Как банки строят его для клиентов и для себя // Деловая столица. - 2019. - № 12/930. - С. 7. 1.

Bettinger, A. Fintech: A series of 40 time shared models used at Manufacturers Hanover Trust Company / А. Bettinger // Interfaces. - 1972. - № 2 (4). - Р. 62–63.

Carmen Leong. Nurturing a FinTech ecosystem: The case of a youth microloan startupin China / Carmen Leong, Barney Tan, Xiao Xiao, Felix Ter Chian Tan, Yuan Sun // International Journal of Information Management. - April 2017. - Vol. 37. Issue 2. - P. 92–97. 34.

Encyclopedia. URL: https://www.pcmag.com/ encyclopedia/term/44945/information-industry. 19.

Fintech Innovation: An OverviewClement Ancri, Board of Governors of the Federal Reserve System. 19 October 2016, Washington D.C. 18.

FinTech. The World Bank. URL: https://www. worldbank.org/en/topic/fintech. 5.

Frame S., Wall L., White L. Technological Change and Financial Innovation in Banking: Some Implications for FinTech. FRB Atlanta Working Paper 2018-11, Federal Reserve Bank of Atlanta. DOI: 10.29338/wp2018-11. 28.

FSB. Financial Stability Board. URL: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/R140219.pdf. 10.

Gomber P. Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions / Р. Gomber, J.-A. Koch, M. Siering // Journal of Business Economics. - 2017. - Vol. 87. Issue 5. - Р. 537-580. 32.

IFZ FinTech Study 2018. An Overview of Swiss FinTech / Editors Ankenbrand T., Dietrich A., Bieri D. Institute of Financial Services Zug IFZ. URL: https://www.swissbankers.ch/de/media/12224/A1223826_FinTech_IH_web_Es.pdf.aspx. 30.

Kshitika Ramesh Desai. Fintech Innovations and Its Impact on the Profitability of Selected Banks / Kshitika Ramesh Desai, Meena V., Vinutha V., Kavitha Jayakumar // International Journal of Business and Management Invention. - 2019. - Vol. 8. Issue 01. Ver. V. - P. 41–45. 29/

Micu, I. Financial technology (Fintech) and its imple-mentation on the Romanian non-banking capital market / I. Micu, A. Micu / Practical Application of Science. - 2016. - Vol. IV. Issue 2 (11). - P. 379-384. 33.

Navaretti, G. FinTech and Banks: Friends or Foes? / G. Navaretti, A. Pozzolo // European Economy. - 2017. - № 2. - P. 9-30. 25.

Oxford dictionary. FinTech. URL: https://en. oxforddictionaries.com/definition/fintech. 6.

Pollari, Ian. The rise of Fintech opportunities and chal-lenges. // JASSA: The Finsia Journal of Applied Finance. - 2016. - No. 3. - Р. 15-21. 31.

Sanjiv R. Das. The Future of FinTech. URL: https://srdas.github.io/Papers/fintech.pdf. 26.

Schueffel, P. Taming the Beast: A Scientific Definition of FinTech / P.Schueffel // Journal of Innovation Management. - 2016. - Vol. 4. - No. 4. - P. 32–34. 8.

Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors / Basel Committee on Banking Supervision. 2017. 49 p. URL: https://www.bis.org /bcbs/publ/d431.htm. 11.

The Statistics Portal. URL: https://www.statista. com/statistics/893954/number-fintech-startups-by-region. 16.

Tokushi Nakashima. Creating credit by making use of mobility with FinTech and IoT / Tokushi Nakashima // IATSS Research. - 2018. - № 42. - Р. 61-66. 17. 21.

Varga D. Fintech, the new era of financial services / - С. 283-292. 9.

Wenyu (Derek) Du, Shan L. Pan, Dorothy E. Leidner, Wenchi Ying. Affordances, experimentation and actualization of FinTech: A blockchain implementation study. Journal of Strategic Information Systems. March 2019. Vol. 28. Issue 1. P. 50–65. 35.

##submission.downloads##

Як цитувати

Шкарлет, С. М., Дубина, М. В., & Жук, О. С. (2019). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «FINTECH». Науковий вісник Полісся, (1(17), 148–157. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/179902

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають