ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ АКДЕМІЇ ІНЖЕНЕРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Василь Борисович Струтинський Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5533-9915
  • Євгеній Юрійович Сахно Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9789-7242
  • Наталія Вікторівна Мороз Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3870-7004

Ключові слова:

академія інженерних наук України, стратегія, цілі та задачі розвитку

Анотація

Актуальність теми дослідження. Створення нових економічних, політичних і соціальних умов існування суспільства вимагає нових підходів щодо рішення поставлених завдань перед наукою і виробництвом. Тому одним з напрямів розвитку академії інженерних наук України є підтримка галузевих організацій та академій. Постановка проблеми. Відомо, що реалізація своїх творчих завдань Академія здійснює через розробку науково-технічних програм, виконання держзамовлень, НДДКР, участь у міжнародних проектах, виконання договірних робіт творчими колективами, проведення семінарів і конференцій тощо. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку академії розглянуто в робота її президента профессора Таланчука П. М., професора Ільченка М. Ю., професора Струтинського В. Б. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Формування стратегії та програма розвитку Академії є пріоритетною задачею для адаптації та корегування вітчизняних наукових досліджень до світових та загальноєвропейських вимог. Постановка завдання. В роботі поставлено завдання формування стратегічних напрямків розвитку академії інженерних наук України для задоволення попиту українського суспільства на підготовку сучасних фахівців-інженерів у галузі машинобудування, які володіють сучасними знаннями, методологією і методами наукових досліджень. Виклад основного матеріалу. В роботі розглянуто питання розвитку громадської організації академії інженерних наук України. Визначено, що створення галузевих академій є ще одним кроком інтеграції українського наукового суспільства. Обґрунтовано стратегічні напрямки руху академії для вирішення поставлених задач, зроблені пропозиції щодо інтеграції вітчизняних науковців в світову систему підготовки наукових кадрів. Висновки. Програма розвитку академії інженерних наук України є внутрішнім документом, що втілив у собі досвід членів академії, їх бачення шляхів розвитку в умовах формування інформаційного суспільства та сучасних техніко-економічних перетворень.

Біографії авторів

Василь Борисович Струтинський, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

доктор технічних наук, професор, професор кафедри конструювання верстатів та машин, віце-президент академії інженерних наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Євгеній Юрійович Сахно, Чернігівський національний технологічний університет

доктор технологічних наук, професор, професор кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Наталія Вікторівна Мороз, Чернігівський національний технологічний університет

директор наукової бібліотеки

Посилання

Передмова // Вісті Академії інженерних наук України. – 2017. – №1 (43). – С. 2-3.

Ільченко, М. Ю. Внесок академії інженерних наук у розвиток телекомунікацій України згідно з потребами держави / М. Ю. Ільченко // Вісті Академії інженерних наук України. – 2017. – № 1 (43) – С. 4-8.

Струтинський, В. Б. Формування програми розвитку академії інженерних наук України / В. Б. Струтинський, Є. Ю. Сахно, В. М. Чуприна // Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП. – Винниця : ГЛОБУС-ПРЕС, 2017. - С. 15-16.

Офіційний сайт Академії інженерних наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ainu.kpi.ua/index.php/ua/.

Кам'янска, О. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності / О. Кам'янска, О. Чумаченко // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 7. – С. 48-50.

##submission.downloads##

Як цитувати

Струтинський, В. Б., Сахно, Є. Ю., & Мороз, Н. В. (2019). ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ АКДЕМІЇ ІНЖЕНЕРНИХ НАУК УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, (1(17), 55–65. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/177917

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ