ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ АКДЕМІЇ ІНЖЕНЕРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Василь Борисович Струтинський, Євгеній Юрійович Сахно, Наталія Вікторівна Мороз

Анотація


Актуальність теми дослідження. Створення нових економічних, політичних і соціальних умов існування суспільства вимагає нових підходів щодо рішення поставлених завдань перед наукою і виробництвом. Тому одним з напрямів розвитку академії інженерних наук України є підтримка галузевих організацій та академій. Постановка проблеми. Відомо, що реалізація своїх творчих завдань Академія здійснює через розробку науково-технічних програм, виконання держзамовлень, НДДКР, участь у міжнародних проектах, виконання договірних робіт творчими колективами, проведення семінарів і конференцій тощо. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку академії розглянуто в робота її президента профессора Таланчука П. М., професора Ільченка М. Ю., професора Струтинського В. Б. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Формування стратегії та програма розвитку Академії є пріоритетною задачею для адаптації та корегування вітчизняних наукових досліджень до світових та загальноєвропейських вимог. Постановка завдання. В роботі поставлено завдання формування стратегічних напрямків розвитку академії інженерних наук України для задоволення попиту українського суспільства на підготовку сучасних фахівців-інженерів у галузі машинобудування, які володіють сучасними знаннями, методологією і методами наукових досліджень. Виклад основного матеріалу. В роботі розглянуто питання розвитку громадської організації академії інженерних наук України. Визначено, що створення галузевих академій є ще одним кроком інтеграції українського наукового суспільства. Обґрунтовано стратегічні напрямки руху академії для вирішення поставлених задач, зроблені пропозиції щодо інтеграції вітчизняних науковців в світову систему підготовки наукових кадрів. Висновки. Програма розвитку академії інженерних наук України є внутрішнім документом, що втілив у собі досвід членів академії, їх бачення шляхів розвитку в умовах формування інформаційного суспільства та сучасних техніко-економічних перетворень.

Ключові слова


академія інженерних наук України; стратегія; цілі та задачі розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Передмова // Вісті Академії інженерних наук України. – 2017. – №1 (43). – С. 2-3.

Ільченко, М. Ю. Внесок академії інженерних наук у розвиток телекомунікацій України згідно з потребами держави / М. Ю. Ільченко // Вісті Академії інженерних наук України. – 2017. – № 1 (43) – С. 4-8.

Струтинський, В. Б. Формування програми розвитку академії інженерних наук України / В. Б. Струтинський, Є. Ю. Сахно, В. М. Чуприна // Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП. – Винниця : ГЛОБУС-ПРЕС, 2017. - С. 15-16.

Офіційний сайт Академії інженерних наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ainu.kpi.ua/index.php/ua/.

Кам'янска, О. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності / О. Кам'янска, О. Чумаченко // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 7. – С. 48-50.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM